Från säljare till rådgivare – Hur säljrollen har förändrats

Det är inte svårt att se hur säljrollen förändras över tid. Se hur du själv handlar nu jämfört för 10 år sedan. Förutom ett konstant informationsflöde, en mer intelligent riktad marknadsföring, ökad medvetenhet hos konsumenterna – så ställer du som köpare helt andra krav på personen på andra sidan luren, i butiken eller i sittande möte.

Det är inte svårt att se hur säljrollen förändras över tid. Se hur du själv handlar nu jämfört för 10 år sedan. Förutom ett konstant informationsflöde, en mer intelligent riktad marknadsföring, ökad medvetenhet hos konsumenterna – så ställer du som köpare helt andra krav på personen på andra sidan luren, i butiken eller i sittande möte. Du är högst delaktig i beslutet och kan genom några enkla sökningar hitta effektiva förhandlingsvalutor.

Men tvärtemot vad man gärna vill tro är inte säljarens roll utspelad trots Google och smarta jämförelsetjänster. ProSales Institute skriver i sin trendrapport inför 2016 att säljrollen visserligen är föränderlig, men säljaren som specialist fortsätter att utmärka sig. I ett större och mer komplext inköp bidrar säljaren med sin expertis kring både produkt och industri och hjälper kunden fram till ett välgrundat beslut. En bra säljare står dessutom för en långvarig och förhoppningsvis god relation, något som gynnar båda parter.

Eric Odelfelt, affärsutvecklare hos Mindset med inriktning på försäljning och service har under sina år som säljutvecklingskonsult och marknadschef deltagit aktivt i den utvecklingen av säljrollen som har skett.

”Jag tror att sälja både idag och framåt handlar om att ikläda sig en roll som rådgivare till dina kunder” säger han ”I nästan alla studier inom försäljningsområdet visas det att den säljare som överträffar förväntningarna arbetar utifrån en djup insikt kring kunden och kundens affär. Säljaren ska kunna bidra med information utöver det uppenbara.”

Han forsätter ”Som säljare måste du positionera dig som rådgivare och mentor genom nya angreppssätt mot dina kunder.”

ProSales nämner liknande tendenser i sin trendrapport; En bra säljare bygger breda kontaktnät, är tekniskt insatt med effektiva verktyg och använder sociala medier för att både knyta relation och marknadsföra sig själv och sin produkt.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig utveckla både dig själv som säljare, säljchef eller öka lönsamheten i hela er organisation? Läs mer om Mindset och vad vi gör.

Den nya utbildningen Att sälja hittar du här.

Intresseanmälan

Från säljare till rådgivare – Hur säljrollen har förändrats

Obligatorisk