Höga ambitioner är inte nog

Under sommaren och semestern finns det överlag mer tid till iakttagande och reflektion. En kollega berättade med ett leende om färden förbi det stora projektet Dragon Gate i Älvkarleby, om storleken, ambitionen – och den ekande tystnaden.

Själv läste jag ett reportage om en medeltida by i södra Sverige med tema från filmerna om Arn. Trots höga ambitioner, hårt arbete och beundransvärda visioner för kommunen gick det… sådär. Det var smärtsam läsning, också för att det är lätt att känna igen sig i alla delar av processen. Det krävs mer än höga ambitioner för ett lyckat projekt.

Innan du själv startar upp ett stort projekt är det några saker du bör ta i åtanke:

  • Fråga dig varför?

Våga fråga dig själv varför projektet finns. Har du ett tydligt syfte? Hur ser behovet ut?

  • Din plan kommer inte att hålla!

Hur ska du hantera förändringar under projektets gång? Designa din projektplan så att det tillåter ändringar i planeringen och ger möjlighet att vara flexibel.

  • Tänk i triangel

Utgå från projekttriangeln och bestäm vilken av sidorna som är viktigast – Omfattning, resurser eller tid. Vad är viktigast för dig/er? Tidsaspekten, att kostnaden hålls eller att det blir rätt omfattning?

Börja med att hacka upp projektet i små bitar, arbetspaket. Bestäm vad ni ska börja med och vad som är beroende av vad. Kommunicera intensivt om framgångar, motgångar, mål och struktur, under projektets gång, så blir det lättare att hålla ihop allting.

Sist men inte minst: Kom ihåg att målen kan skilja sig åt beroende på vem aktören är.

Apropå Dragon Gate öppnade hotellet precis, och i somras arrangerade de nya ägarna en technofestival på torget. Såhär uttryckte sig den nya ägaren om platsen, ”Sverige är så fullt av väldigt vanliga och väldigt normala ställen, vilket självfallet är en tillgång för en konstig plats som Dragon Gate.”

 

Här kan du läsa mer om kursen Grundläggande Projektledning med nästa kursstart 26 augusti.

Intresseanmälan

Höga ambitioner är inte nog

Obligatorisk