HR funktionen - Gör skillnad i nytt normalläge

Allt förändras. Precis allt. Hela samhället stöps om och det som skulle ta år tar nu dagar. Nu är det så långt från Business as usual som det bara går att komma. Möten är digitala, arbete out of office är mer en regel än undantag, lösningar som ”inte gick” för en vecka sedan är nu redan införda. Det är ett nytt normalläge. Företag som vi ansåg var komplexa redan för några veckor sedan, vad är de nu? HR funktionen kommer kanske att ha en ännu viktigare roll i den framtid som vi är på väg in i.

ballpen-blur-close-up-computer-461077

Men det är sen. Nu är nu. På mer eller mindre alla företag nämns nu ord som permitteringar, uppsägningar och orderstopp. Gör det inte det hos er nu så finns det en risk att det kommer att göra det. Er företagskultur, ert DNA, som tog er dit ni är idag är nu i gungning. Det vi tillsammans slitit med under flera år.

HR funktionen har som experter en avgörande insats att göra här. Ni kan göra skillnad och skapa värde för både individ och er organisation. Hjälp era medarbetare, inte bara era chefer, att fortsätta leva er kultur. Vad innebär er värdegrund när ni nu går digitalt och till stora delar lever i kaos? Fortsätt jobba med de beteenden ni önskar.

Du som arbetar på HR har en uppgift att värna om den enskilda medarbetaren. Medarbetaren Lisa som har ont i magen för att hon är sist in. Chefen Amina, som inser att hon ska säga upp två av sina närmaste medarbetare. Amina inser att även hon som chef är sist in. Medarbetaren Jeff, vars man som lever med kol där Corona höjde risken tusenfalt. Eller medarbetaren Björn, vars mamma avled 20 år för tidigt. För att vara övertydlig. Det kommer vara många medarbetare som kommer ut ur mötesrum med rinnande tårar.

Anledningarna på det personliga planet är många att avsätta tid för att påminna om att se människan. Som en av mina kursdeltagare så klokt sa ”Det är människor vi leder och inte Excelark”. Vi behöver inte påminna att det finns lika många affärsmässiga skäl att se varandra i ögonen.

Så du på HR, var ett föredöme stanna upp och se dina medarbetare i ögonen. Fråga; hur mår du? När det sitter chefer i stängda mötesrum. Se till så de har en kommunikation på daglig basis med sina medarbetare om vad som händer. Coacha chefer i att se till så att de tar sig tid att mitt i kaoset av akutåtgärder till att se individen. Kom ihåg att de medarbetare som lämnar är era ambassadörer framöver.

Skribent: Henrik Sandqvist Senior Konsult Ledarskap och Kommunikation
Telefon: +46 8 586 389 34
E-post: henrik.sandqvist@mindset.se

Vill du veta mer om hur vi kan stötta din organisation i er digitalisering?

Läs mer om våra Digitala utbildningslösningar!

Intresseanmälan

HR funktionen – gör skillnad

Obligatorisk