Projekttriangeln – Vad, hur, varför?

Projekttriangeln är en enkel modell som beskriver den stora utmaningen att arbeta i projektform på ett väldigt tydligt sätt. Förutom själva arbetssättet, fokus på planering och strategiarbete, så sätter den fokus på kommunikationen mellan de olika aktörerna i projektet. A&O för ett lyckat projekt med andra ord.

En beställare kan inte vika sig en tum för att kompromissa kring resultat och måluppfyllnad efter ett avslutat projekt. Samtidigt sliter projektledaren med utmaningen att få allting att gå ihop. Det är en bild många känner igen. Detta gör också att det kan det vara lockande att vrida och vända på resurser och tidsplaner.

En av projekttriangelns stora fördelar är att alla delarna är lika centrala, och genom dina prioriteringar (kostnad, tid, omfattning) i projektet så kommer formen på triangeln att variera. Alla sidor påverkar varandra.

Kvaliteten i mitten kan vi uttrycka som det faktiska resultatet. Är det av hög kvalitet eller lägre kvalitet? Kvalitet som begrepp i triangeln täcker dessutom in två olika delar:

Projektkvalitet utvärderar hur nära du kom det du utlovat för kostnad, tid och omfattning.

Servicekvaliteten är snarare baserat på användaren och inte projektet, exempelvis upplevelse, känsla och funktion.

projekttriangeln.371x0-is

Innan du drar igång projektet som projektledare är samtliga frågor nedan viktiga att ställa sig:

Kostnad

  • Hur mycket ska projektet kosta?
  • Vilka resurser har vi?
  • Vilka materiella resurser har vi?

Omfattning

  • Vilken ambitionsnivå har vi på projektet?
  • Vilka kravnivåer har vi på projektet?
  • Vilken målnivå har vi?

Tid

  • När ska projektet vara klart?

Genom att svara på frågorna ovan får du en början och en struktur på hur du kan planera för projektet.

Vill du lära dig mer om projektledning och hur du kan börja applicera triangeln i ditt eget arbete, oavsett din roll? Grundläggande projektledning är den perfekta introduktionen till projektledning som ämne i stort. Lär dig strukturera, leda och planera ditt projekt.

Intresseanmälan

Hur använder du projekttriangeln?

Obligatorisk