En känsla är bara en känsla – men hur hanterar du den?

Nu i pandemitider är det kanske ännu svårare att hantera känslor som osäkerhet och oro än vad det var för ett par månader sedan. Fler faktorer nu än då kan uppfattas som osäkra. Hur går det för företaget? Vad händer? Klarar vi oss?

En utmaning när du arbetar hemifrån, eller på ett annat kontor än där ledningen sitter, kan vara att hantera din egen oro för framtiden. Att hantera osäkerheter och avvikelser är något som vi normalt gör hela tiden. Avvikelser kan dock upplevas som hot, inte minst om du känner att du sitter ”i en bubbla”, då det kan vara närmare till att tolka signaler och avvikelser negativt eller i värsta fall som hot än annars. Som du förstår är detta en reaktion som inte främjar din prestation.

Vad kan du göra?

Hur skaffar du dig information som är relevant, som ”spräcker bubblan”? Hur avfärdar du dina känslor? Ibland är det bara en känsla, och känslor är som bekant bara en känsla. De är inte nödvändigtvis sanna trots att det kan vara svårt att skilja dessa åt.

Först och främst be om ett, gärna regelbundet informationsmöte med den som borde ha informationen. Din överordnade? Hen borde ha informationen och koll. Ha en stående agenda där en mer generell information om företaget finns med och där du kan ställa frågor och få svar på det du undrar över.

Fastna inte i klagoträsket

När du pratar med dina kollegor så kan oron göra att ni hamnar i ”klagoträsket”. Du är absolut inte en dålig människa för att du klagar lite. I boken ”Den sociala hjärnan” beskriver författaren och hjärnforskaren vid Karolinska Institutet Katarina Gospic att det t.o.m. finns forskning som talar för att det kan vara bra att gnälla av sig. Att alltid vara klämkäckt positiv är heller inte verklighetsförankrat.

Men med det sagt så kommer ”klagomuren” inte att ta er någonstans i ett längre perspektiv, dessutom kommer ni också att så småningom påverka andra negativt, t.ex. kommer er företagskulturen att påverkas.

Hur skapar vi skillnad?

Men hur skapar vi skillnad och hanterar våra känslor, som bara är känslor? Det som kommer att ta er någonstans är att stötta organisationen utifrån din roll: att du är proaktiv och tydligt uttalar vad du kan bidra med och vad dina behov är för att kunna bidra. Att du själv tar dig tid att fråga hur andra mår och är beredd att lyssna, att du fokuserar på att vara en medarbetare och inte en motarbetare. Fundera på hur du är konstruktiv och ser möjligheter tillsammans med dina kollegor. ”Vad kan jag bidra med utifrån den roll jag har? Hur kan jag göra skillnad? Fråga: ”OK, vad kan vi göra då?”. Det kommer att ta dig, kollegorna och organisationen någonstans och det kommer att stötta er företagskultur.

Skribent: Henrik Sandqvist
Konsult, Mindset

Intresseanmälan

En känsla är bara en känsla – men hur hanterar du den?

Obligatorisk