Hur påverkar arbetet på distans mitt ledarskap?

Under det senaste halvåret har arbetsformer ändrats radikalt för många och det är realistiskt att anta att nya arbetssätt är här för att stanna. Så hur påverkar det ledarskapet, vår framgång och våra medarbetare?

Organisationer har tidigare sett på hemarbete med ganska stor skepsis, endast ett fåtal anammade detta före pandemin. Nu har vinden vänt, vinsterna med distansarbete för miljön, flexibiliteten för medarbetare samt reducerade kostnader för resor och kontor är för stora för att bortse från, företag som vill vara moderna och attraktiva kan inte ducka för att ge de som vill möjligheter att jobba hemifrån även efter pandemin ebbat ut.

Nu börjar arbetet

Men är det här något jag behöver bry mig om? Jo, även om teknik och attityd för att arbeta på distans är på plats så är det nu vårt arbete som ledare börjar. En ledares främsta uppgift är att genom ett gott ledarskap skapa förutsättningar för andra att lyckas. Ett bra ledarskap utgör alltid grunden för framgångsrik ledning även om kontexten skiljer sig åt; det kan exempelvis vara ledning på distans (som vi belyser närmare här), men det kan också gälla agila arbetssätt, politisk styrning, matrisorganisation, att vara under förändring eller ha knappa resurser.

Hur ska jag som ledare tänka och agera när mina medarbetare är delvis på plats och delvis utspridda? Frågeställningen i sig är inte ny, det finns ledare som brottats med dessa utmaningar en längre tid och hittat sina lösningar. En hel del organisationer har under flera år medvetet satsat på att utveckla förmågan att arbeta och leda på distans. Nu är det dags för fler att gå samma väg och det finns erfarenheter att bygga på även om situationerna i många fall skiljer sig åt.

Ett bra ledarskap – nu ännu viktigare

Studier visar att distansarbete kan innebära ökad effektivitet. Att arbeta hemifrån ökar flexibilitet och reducerar pendlingstid men minskar inte behovet av interaktion med sin närmaste chef och sina kollegor. Ett bra ledarskap har alltid varit viktigt för att skapa självständiga och engagerade medarbetare, med det förändrade ledarförhållande som distansarbete innebär så blev det just än viktigare.

Ett bra ledarskap – ledarbeteenden som ger andra förutsättningar att lyckas:

  • Delaktighet – medarbetare involveras i processer och beslut vilket ökar förståelse och ansvarstagande.
  • Tydligt och tryggt – vi har en öppen kommunikation om förväntningar, händelseförlopp och återkopplingar.
  • Inkännande – möta medarbetarnas individuella behov av stöd och autonomitet i aktuell uppgift/situation.
  • Engagerat – vara närvarande, inkluderande och uppmuntrande.

Internet svämmar över med tips om digitala verktyg och hur du ska hålla fokus i ditt hemarbete. Vi fokuserar på att förstå hur organisationer och ledarskap påverkas av digitaliseringen där den driver både önskad och oönskad utveckling och hur du som ledare bör agera.

Mikael Borak,
Mindset

Så gör du – tips på vägen

Här har vi på Mindset samlat de faktorer vi anser kommer påverka huruvida du som ledare och ni som organisation kommer att lyckas efter pandemins slut. Fyll i formuläret här nedan och ladda ner vår:

Guide till framgångsrikt ledarskap

TIPS! Hur fungerar dina medarbetare på distans?
Du som ledare behöver följa upp såväl medarbetares prestationer som mående. Presterar man inte bra på distans men vill jobba hemifrån så kan man behöva mer stöd innan det är möjligt. Mår man inte bra av att jobba hemifrån eller att ha sin ledare på distans, så bör man få möjlighet att hitta rätt arbetsform på kontoret eller byta roll.

Ladda ner vår frågelista för att kolla hur dina medarbetare mår!

Intresseanmälan

Hur påverkar arbetet på distans mitt ledarskap?

Obligatorisk