Hur utövar vi bäst ledarskap vid distansarbete?

“Vad skönt med självgående medarbetare!” kanske du som chef tänker. Men vad händer om medarbetarna tappar fart eller går åt fel håll? Kanske är det mer relevant att när det händer fråga sig; har vi tappat fart eller går vi åt fel håll?

Jag hör ofta prat om “vi och dem”. Dock så är jag övertygad om att vi bara kan nå önskvärda resultat om vi går ifrån tankesätt som delar upp oss i “vi och dem” och istället ser oss som en gemensam enhet. En enhet som tillsammans jobbar mot de resultat som vi behöver leverera.
Ofta läggs mycket tyngd vid att chefen ska leda sina medarbetare. För att kunna göra detta behöver ledaren rätt förutsättningar för att lyckas. Förutsättningar som stavas ”att veta”! Att man som ledare vet vart man ska, vad det innebär för en själv och vad man behöver för att vara uthållig, både mentalt och fysiskt.

Vi behöver inget nytt ledarskap när vi leder på distans

Ledarskapet påverkas när du leder på distans, men det förändras inte i grunden. Vi behöver ingen annan ny typ av ledarskap, men vi behöver mer ledarskap. Oftare, tydligare, öppnare, och med ännu större omtanke. En avsaknad av detta kan lätt leda till lägre engagemang, större osäkerhet i teamet, och att medarbetarna tappar fart. Chefens stöd blir extra viktigt då många som just nu jobbar hemifrån är ovana att göra det.

Så hur utövar vi bäst ledarskap vid distansarbete? Jag anser att vi behöver skapa en ”distanskultur” där vi aktivt hittar sätt att vara tydliga med varandra. En del i att vara tydligare är att, i de fall det är möjligt, jobba mot kortare tidshorisonter.

Vad kan vi göra för att behålla engagemanget hos medarbetarna?

Några rekommendationer är att:

  • Ha täta, korta och effektiva möten i grupp/enskilt där vi frågar och lyssnar på riktigt.
  • Ha interaktiva möten – engagemanget ökar när vi känner oss delaktiga.
  • Använda enkla sätt att coacha varandra.
  • Kontakta varandra ofta inom gruppen för att höra hur vi har det.
  • Be om, och erbjud, hjälp – även med praktiska saker i den nya arbetsmiljön.

Nu behöver våra medarbetare oss allra mest. Som ledare behöver vi bli ännu mer aktiva, både när det gäller att kontinuerligt återkoppla, följa upp, och även när det gäller att sätta ramar. Vi behöver skapa en känsla av sammanhang för våra medarbetare. Lyckas vi med det så kommer vi tillsammans hålla farten uppe, gå åt rätt håll, och få de resultat som vi behöver leverera.

Behöver du hjälp med metoder och verktyg för att skapa ett system för ledning på distans? Vi på Mindset har med nuvarande situation i åtanke tagit fram kursen Leda på distans, en helt onlinebaserad kurs där vi bland annat går igenom ledarens utmaningar, medarbetarens ansvar, system för ledning, upprättande av handlingsplan, och coaching på distans. Lär mer här.

Skribent Conny Johansson, konsult Mindset

Intresseanmälan

Hur utövar vi bäst ledarskap vid distansarbete?

Obligatorisk