Ingenting är som förut – allt är som vanligt

När Sven-Erik Magnusson gick bort 2017 försvann Sven-Ingvars evige frontman. I över 60 år hade han stått där, i början i bakgrunden med sin klarinett, men ganska snart längst fram på scenen. Ett år senare, 2018, hade sonen Oscar fyllt pappas plats och han tog bandet ut på turné igen. Sedan dess står att läsa på trummisen Klas Anderhells frontskinn på bastrumman ”Ingenting är som förut – allt är som vanligt”.

Våren och sommaren som har passerat och hösten vi har framför oss passar väl in under de orden. Riktigt än är ingenting som förut, men i stora delar är allt som vanligt; vi ska fortsatt producera, leverera och prestera, men i en ny miljö och under andra förutsättningar. Den allra tydligaste förändringen för många av oss är att det vi tidigare gjorde tillsammans i gruppen, avdelningen gör vi nu på distans via Zoom, MS Teams, Skype eller vilket verktyg man nu använder.

Leda på distans, är det någon skillnad?

Hur leder man då på distans, vad är skillnaden, vad behöver jag ändra på, blir allt annorlunda nu? Nej, det blir det inte. Ingenting är som förut – allt är som vanligt; dina medarbetare är desamma, med samma behov, samma utmaningar, samma kompetens och förmåga.

Mycket finns att säga om hur man leder på distans, men jag är övertygad om att du redan har ett system för ledning, det vill säga ditt sätt att leda, din struktur och plan som behövs för att nå de resultat ni är satta att nå. Jag tillåter mig således att begränsa mig till individnivå: hur uppmärksammar, leder och följer du upp varje enskild medarbetare i din grupp?

Ledarskapet är viktigt

En medarbetare på distans behöver bli din ”med-ledare”. För att kunna bli det, kan hon eller han behöva nedanstående från dig och detta sannolikt lite mer, och tydligare, än när ni satt i samma rum:

  1.  Veta vad som förväntas av henne/honom under perioden som ni inte ses. Den perioden kan vara olika lång beroende på vilken takt och tempo som er verksamhet genomförs i.
  2. Kunna fatta egna beslut och ta ansvar inom ramen för sina uppgifter. Således behövs en gemensam, samstämmig bild över uppdraget och tydliga mandat för din medarbetare.
  3. Ha och känna ditt förtroende.
  4. Bli målstyrd, eller om du hellre vill kalla det, uppdragsstyrd, men inte direkt-styrd.

Hur kan ett sånt här möte eller samtal då gå till med din medarbetare? Vilken struktur eller agenda kan vara lämplig att ha? Om du inte redan har ett sätt att göra detta på, så pröva gärna den här strukturen. Använd öppna frågor, aktivt lyssnande och ett coachande förhållningssätt genom hela mötet/samtalet:

  1. Hur mår du?
  2. Vad har du gjort sen senast? Hur har det gått och finns det lärdomar att berätta och dela?
  3. Vad gör du just nu? Finns det hinder eller möjligheter?
  4. Vad ska du göra? Din plan? Behov av stöd eller samordning?
  5. När ska/kommer du…? När är det klart?
  6. Finns det något jag kan göra för att skapa förutsättningar för dig att lyckas?

Avslutningsvis; krångla inte till det! Justera där du behöver, ändra litegrann, lita på dina medarbetare. Ta tillfället i akt att ge dem mer ansvar, låt dem växa i sin roll och använd den här situationen till allas fördel. För Ingenting är som förut – allt är som vanligt.

Fredrik Grip
Konsultchef, Mindset

Intresseanmälan

Ingenting är som förut – allt är som vanligt

Obligatorisk