Insikten i klassrummet blev en podcast…

Ledarskapskonsulten Per Falk har gjort verklighet av en idé som handlar om att lyfta kulturbärarna i stora organisationer. De vanliga cheferna. Hjältarna.

Ledarskapskonsulten Per Falk har gjort verklighet av en idé som handlar om att lyfta kulturbärarna i stora organisationer. De vanliga cheferna. Hjältarna. Läs intervjun med Per nedan. 

I ett landskap fullt av poddar, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att det behövdes ännu en?

Visst finns det ledarskaps-podcast idag men det handlar alltid om att lyfta fram Vd:ar, HR-chefer eller professionella tyckare/ konsulter. Jag ville istället skapa en podcast som handlar om att lyfta fram vanliga chefer – de som sliter med sitt ledarskap på daglig basis. Denna tanke började först som en produktion med internt perspektiv – men idag är de svårt att dra någon klar gräns mellan intern och extern kommunikation.

En nisch som saknades, tänkte du?

Ja, exakt så var det. För ca 2 år sedan fick jag plötsligt en insikt ståendes inför deltagare på ett ledarskapsprogram. Varför är inte våra kunder bättre på att lyfta fram sina egna interna ledarskapsstjärnor? Varför sprider man inte sina kulturbärares insikter/ principer/ resonemang på ett bra sätt inom organisationen för att stärka/ transformera ledarskapet? Varför har man inte en egen ledarskaps-podcast? Kostnadseffektivt… lätt att distribuera… återanvändningsbart…

Låter som ett kapitel som bör finnas i varje onboarding program?

All forskning visar att unga talanger söker det oförställda och kräver transparens. Man vill ha närhet och äkthet. Detta är lika sant vare sig det handlar om att nå ut till yngre redan anställda internt eller i kampen om framtida extern talang. Att just föra över kultur är något som få format tillåter men blir av allt större vikt i takt med att ledarskapet och värderingarna får allt större betydelse för affären.

Vilket är huvudbudskapet skulle du säga?

Med Mitt Ledarskap Podden vill jag sätta fokus på ledarskapet för att skapa bättre och mer inkluderande arbetsplatser. Vi behöver mera och bättre ledarskap, vi vet att det är den viktigaste anledningen till att personal presterar och stannar kvar. Den nya generationens talanger kräver kommunikation som är på riktigt – och jag håller med!

 

Ta gärna del av podden här!

Intresseanmälan

Insikten i klassrummet blev en podcast…

Obligatorisk