Leda på distans

Ditt ledarskap påverkas när du leder på distans, men det förändras inte i grunden. Du har dock fått en annan miljö för att leda din verksamhet/grupp, bygga relationer, förtroende och nå resultat som du behöver hantera och anpassa dig efter. Att leda på distans skapar både utmaningar och möjligheter för dig som ledare för att vara närvarande, tillgänglig och tydlig för dina medarbetare.

Om kursen


En av de största utmaningarna för dagens ledare är att leda på distans. Det kan handla om att ha en medarbetare som jobbar hemifrån en del av tiden till att ha hela teamet utspritt på flera olika arbetsplatser. Under kursen kommer vi att definiera chefsrollen utifrån ett distansförhållande och skapa förståelse för både verksamhetens och medarbetarens behov av ledning. Vi kommer även att gå igenom framgångsfaktorer för att bygga förtroende och relationer på distans samt träna den kommunikation som krävs. Utbildningen sker online via livesessioner där du under dagen får stöttning av dina kurskollegor samt har möjlighet att ställa frågor och få stöd av en erfaren utbildare från Mindset.

Kursmål


Efter genomförd utbildning kommer du ha fått grundläggande metoder och verktyg för att skapa ett system för ledning. Ökad förståelse för ledarens inverkan i distansledarskapet samt hur denna kan kopplas till teamets framgång. Kunskap om vilka krav som ställs på medarbetaren i ett distansledarskap. Upprättat en handlingsplan som direkt kan tillämpas i distansledarskapet.

För vem


Utbildningen vänder sig till dig som leder individer och team på distans.

Ur innehållet

  • Ledarens utmaningar
  • Medarbetarens ansvar
  • System för ledning
  • Upprättande av handlingsplan
  • Coachning på distans

Krav och förutsättningar

Det krävs inga förkunskaper. Däremot vill vi att du förbereder dig för att få ut mesta möjliga av kursen. Vi vill att du verkligen tänkt till på dina utmaningar. För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt behöver du en dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med verktyget Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Läs mer om utbildningen här

Intresseanmälan

Boka en plats på onlinekursen Leda på distans

Obligatorisk