Per! Ditt ledarskap är din PRODUKT, inte din personlighet

Ledarskap är egentligen inget annat än en beteendesport och vi vet idag forskningsmässigt väldigt väl vilka beteenden som är de mest effektiva att prioritera för att få till utväxling i verksamheten. Samtidigt händer dessa beteenden inte i samma omfattning som borde vara fallet. Det finns många skäl till det som jag av utrymmesskäl inte hinner eller kan gå in på. Men jag tänkte lyfta fram ett perspektiv som borde få mer uppmärksamhet: jag tror att vi pratar om vårt ledarskap i delvis fel termer!

Det borde gå att få unga talanger att snabbare växa till sig i ledarrollen genom att prata om ledarskap på ett mer avmystifierat och konkret sätt. Därigenom kan man tidigt skapa en känsla av att det här faktiskt är en förmåga som går att stärka genom träning. Ledarskap bör mer ses som hur man presterar i ”7-kamp”, snarare än om hur man ser på sig själv som idrottare. Och nej, jag brukar inte använda idrottsmetaforer, det råkar bara bli så just här och nu.

Vi måste ändra de yngres uppfattning

En del av detta är att få unga ledare att se på sitt ledarskap som en produkt snarare än som en del av deras personlighet. Tyvärr tog det mig själv alltför lång tid att förstå denna enkla sanning, i ärlighetens namn är jag samtidigt inte helt säker på att jag hade kunnat tillgodogjort mig rådet utan en bra chef/ mentor/ förebild som hjälpt mig på vägen. Men låt mig göra ett försök att förklara ”tänket” för mitt eget yngre jag.

Per, du är inte din ledarskaps-stil! För att bli en bra ledare så måste du göra denna sanning till en del av ditt tankesätt på arbetsplatsen. Hur mycket du än ser på dig själv som t.ex. en ”inkluderande ledare” eller en ”empatisk ledare” så måste du lägga dessa begrepp åt sidan.

Jag förstår om du tycker att detta inte är helt självklart, ”det är väl delvis p.g.a. min personlighet som jag fått detta jobb som ledare” kanske du tänker!? Men så här är det, de adjektiv du använder för att beskriva din egen ledarskapsstil är förmodligen överlag samma adjektiv som du använder när du beskriver din egen personlighet – kanske du beskriver dig själv som lugn, tålmodig, medveten, rationell mm. Men lyssna nu, i samma stund som du mentalt kopplar ihop ditt ledarskap med din personlighet så riskerar du också att bli förblindad och mindre effektiv i din ledarskapsleverans. Du riskerar att inte se saker för vad de är, en sorts bias där vi mer eller mindre undermedvetet väljer bort viss information när vi tolkar den situation som vi står framför.

Den gyllene regeln för att bli en bättre ledare

Ju mer du identifierar dig med en särskilt typ av ledarskap, desto mindre mottaglig blir du över tid för att gradvis förändra ledarskapet. Desto mer du separerar din identitet från ditt ledarskap, desto bättre ledare kommer du att bli.

Enkelt, eller hur? Ok, jag köper att du tycker det låter lite mumbojumbo, men låt mig ge dig ett exempel:
Låt säga satt du t.ex. ser dig själv som en väldigt “motiverande ledare” samtidigt som du har en anställd som inte levererar på rätt nivå…här blir det lätt…för att inte säga frestande…att dra till med ”jag gör ju allt för att vara stödjande…hur kan hen misslyckas trots detta stöd!”.

….eller om du ser dig själv som en “rättvis ledare”….och en av dina anställda ger dig feedback om att du upplevs spela på favoriter – ”wow, jag som är en så rättvis ledare, och hen tycker fortfarande det här!”
I båda situationerna så ser du ditt ledarskap som något statiskt och att det är den andre personen som måste ändra något. Du riskerar att stänga dörren mot att förstå situationen på ett bättre sätt och missar därmed möjliga chanser till att förbättra situationen. Återigen, ju närmare vi knyter vårt sätt att leda till den vi är, ju svårare blir det att fortsätta utvecklas som ledare.

Det jag istället skulle vilja är att du försöker är att se ditt ledarskap som en produkt. Hur känns det? Gör precis det som du redan brukar göra gällande vårt ordinarie produkt-sortiment. Du brukar ju välkomna feedback från våra användare. Du tar också ofta initiativet till att experimentera kring vad som verkar fungera och inte fungerar. Och framförallt så blir du inte personligt förolämpad om vissa inte gillar produkten. Du filar vidare, förändrar och testar…vill få fram en bättre version. Att inte resonera på samma sätt gällande ditt ledarskap innebär att du i praktiken cementerar dig själv – ”det här är hur jag är!”.

Lyckas med 7-kampen

Ledarskap handlar i grunden om att skapa förutsättningar för ditt team att uppnå era gemensamma mål. Ditt ledarbidrag för att få detta att hända blir hur du presterar i ”7-kampen” som nämndes i inledningen. Det är din förmåga i de olika ”grenarna” som i slutet avgör om du lyckas med ledarskapet. Du kan inte hoppa över en gren eller bara prestera sådär om du i slutändan vill lyckas med själva 7-kampandet. Det är din förmåga att lyssna, ställa frågor, ge feedback, coacha, hålla dig borta från detaljerna samt skapa en inkluderande team-kultur där människor känner sig säkra att bidra, som i slutändan avgör.

Dessa ”verktyg” är just verktyg och gemensamma för alla ledare är ju inte kopplade till just dig som person, eller hur? Vårt ledarskap är därmed inte vem vi är utan i högsta grad något förändringsbart. Från och med nu kommer vi därför fortsättningsvis inte prata i svepande ordalag om ditt ledarskap utan istället konkret analysera gren för gren. Vi resonerar oss fram till hur du ligger till och hur vi tillsammans kan se till att du stärker din egen förmåga som 7-kampare.

Och btw…Per, när du i framtiden rekryterar ledare till din organisation, be dem just av denna anledningen då inte att beskriva vilken typ av ledare de är, fråga istället vilka ledarskapsbeteenden hen arbetar med samt när/ hur/ varför- så blir svaren mycket mer intressanta!

Per Falk
Konsult, Mindset

Intresseanmälan

Per! Ditt ledarskap är din PRODUKT, inte din personlighet

Obligatorisk