Ledarskapsutbildning som har gett resultat

Konsekvent och långsiktigt ledarskapsarbete lönar sig!

Under 5 års tid har vi på Mindset levererat ledarskapsutbildning till Peab. En resa där båda parter har gått in med stort engagemang och en tydlig målbild – Att leda Peab. I en gemensam artikel i Veckans Affärer framgår hur viktigt det är att satsa på ledarskapet för lönsamheten.

– ”Ett så stort bolag som Peab blir inte lönsamt utan bra ledare. Det är de som sätter tonen för hela arbetsplatsen och i förlängningen också kundernas upplevelse” säger Anders Berge, Head of people and organisation på Peab.

En nyckel till det fina resultatet av ledarskapsutbildningen är att Peab vågade satsa på oss på Mindset som utbildningsleverantör till samtliga nivåer av chefer med ett ledarskap satt i respektive ledarnivås kontext utifrån företagets värderingar. Om alla talar samma språk så möjliggör det en djupare diskussion och därmed en större förståelse och för vad som ligger bakom siffrorna där man vanligtvis fastnar i annat fall.

Mindset strävar efter att arbeta enkelt, vardagsnära och träningsbaserat. En viktig faktor för att skapa önskat resultat av utbildningen är att identifiera, målsätta och träna på de beteenden som gör skillnad där de ska tillämpas – på arbetsplatsen. En del av utbildningen är givetvis teoretisk, den innehåller kunskap om exempelvis att kommunicera medvetet, leda individer och grupper utifrån förutsättningar, hantera friktioner, förändring och affärsekonomi. Fokus i ledarutbildningar är att, utifrån den strategi/affärsplan man arbetar mot inom sitt företag, skapa system för att leda genom en hållbar struktur och därmed driva resultat. Sist, men helt avgörande, skapa och bibehålla en kultur som människor vill verka inom. Om vi vet vart vi ska, har en strategi, hur vi ska ta oss dit, struktur så står kulturen för den sista pusselbiten nämligen viljan att göra det.

Det fina resultat som Peab har uppnått genom att satsa på ledarskapet och arbeta långsiktigt och konsekvent mot uppsatta mål är lönsammare affärer, nöjdare medarbetare och kunder. Kanske är detta det svåraste av allt i den värld vi lever i?

Läs hela artikeln här

Intresseanmälan

Ledarskapsutbildning som har gett resultat

Obligatorisk