1 år med Corona - glöm inte bort det här när du leder på distans

Ett år har gått, de flesta har anpassat sig till det nya normalläget. För en del har kostnaden varit hög för andra har övergången varit enklare. Oavsett hur man ser på det är vi alla förlorare i någon utsträckning. Men om vi zoomar in lite, på dem som kunnat tackla omställningen bäst; vilka insatser gjorde de pre Corona som ger effekt idag? Och vad får man inte glömma när man leder på distans.

Jag kan ange en exakt tidpunkt när Coronavirusets påverkan blev uppenbar för mig. Det var torsdagen den tolfte mars 2020. Platsen var en konferensanläggning och i pentryt rullade nyheterna om virusets spridning över världen konstant. Det märktes på cheferna jag tränande att en del var uppenbart påverkade medan andra verkade helt oberörda. Det pratades om problem med transportkapacitet från Kina på rasterna medan andra skämtade om att man nog inte skulle ta i hand längre. Mot slutet på dagen genomförde jag ett moment som syftade till att höja medvetenheten och beredskapen kring om det här viruset skulle komma att påverka deltagarnas ledarskap och verksamhet. Momentet fick ett ljummet mottagande, det skulle nog ändå inte bli så farligt och påverkan skulle i sådana fall bli kortvarig och begränsad. Resten är som man brukar säga historia.

Jag minns tydligt när vi skiljdes åt hur jag skakade han med de flesta. Så fort alla lämnat konferensrummet gick jag och tvättade händerna, länge och noggrant… Den efterföljande veckan ställdes all min planerade verksamhet in. I ett slag stod många svenska chefer och ledare inför en helt ny verklighet.

Vinnande faktorer

De kommande veckorna och månaderna kom att handla om att stötta kunder som befann sig i olika verkligheter där påverkan skiljde sig avsevärt från bransch till bransch.

Några saker blev snabbt tydliga.
De organisationer som kontinuerligt utvecklar sin personal, sina ledare och sin verksamhet stod avsevärt bättre rustade. 

Organisationer som hade tydliga strategier och strukturer hade något att falla tillbaka på eller åtminstone ett startläge för sin omplantering. 

Ledare som redan byggt upp ett förtroende hade en avsevärt enklare resa att ställa om sitt ledarskap och sin verksamhet. 

Att ha ett medvetet system för sitt ledarskap och sin ledning med avsatta tider och agendor för olika forum och aktiviteter visade sig ännu mer framgångsrikt när plötsligt en stor del av personalen inte fanns på plats längre.

Och de ledare som jobbat med ett coachande ledarskap i syfte att bygga självstyrande team och individer är nu de som skördar frukterna av den insatsen.

Det är onekligen hög tid att se över sitt system för ledning och säkerställa att alla delar är omhändertagna. (Har ni inte gjort det än applåderar jag er optimistiska inställning) En omställning görs nämligen inte i en handvändning – det är en komplex apparat att styra.

Så vad bör man tänka på när man leder på distans?

Här kommer några saker att ta i beaktning:

  • Säkerställ delaktigheten, kan den årliga strategidagen genomföras i mindre grupper utomhus?
  • Om du har dina medarbetare på rimligt avstånd, ta en promenad tillsammans under nästa medarbetarsamtal.
  • Fundera på hur du säkerställer att du ser och återkopplar på medarbetarnas insatser.
  • Träna dina medarbetare till att bli ”medledare”.
  • Engagera personalen i frågor kring hur ni ska jobba när pandemin är över.

Martin Trollsås, Leverans, Mindset

Intresseanmälan

1 år med Corona – glöm inte bort det här när du leder på distans

Obligatorisk