stress-ledarskap_1

Motverka stress med tillitsfullt ledarskap

Våra hormoner bestämmer hur smarta vi är. Höga nivåer av stresshormoner ökar vårt fokus på oss själva och minskar vår förmåga att samarbeta effektivt. Våra beslut fattas också ofta därefter. Så vad gör detta med oss på arbetsplatsen? I vårt ledarskap och som medmänniska? Hur påverkar detta vår prestation?

Ett tillfälligt högt stresspåslag är inte farligt. Man kan varken dö eller svimma av tillfällig stress (även om det kanske kan kännas så.) Att tillkalla stress är en av de mest basala försvarsmekanismer vi har utrustats med. Nu för tiden kan den anses lite kasserad då vi sällan behöver springa ifrån rovdjur. Kanske att vi på sin höjd behöver springa ifatt bussen.

För högt för länge

Det är när stressnivåerna ligger högt under en längre tid då det blir destruktivt. Motvikten blir att miljön präglas av omtanke, respekt och uppskattning som ökar nivåerna av ”goda” hormoner och reducerar känslan av stress. Men hur lyckas man med det?

Arbetsmiljön skapar trygghet

I grunden handlar det om graden av upplevd trygghet i situationen. Det visar sig att en arbetsmiljö som präglas av omtanke och respekt tillsammans med ett ledarskap som är tydligt och konsekvent skapar mer av den upplevda tryggheten. Jag ser ofta exempel på hur tydligt, och respektfullt ledarskap gör att kreativitet, ansvarstagande och uthålliga prestationer frodas och växer i organisationer. Konsekvensen och fördelen med denna typ av arbetsmiljö är att vi då kan ha höga förväntningar på prestationer om vi skapar en tryggare arbetsmiljö. För vad händer om vi inte har det? Vilka krav och förväntningar är rimliga på stressade medarbetare och chefer utan tydlig styrning mål eller respekt? Inte särskilt höga förväntningar och inte speciellt stora krav skulle jag säga.

Tillgodo se de grundläggande behoven

Lösningen är inget hokus-pokus, utan helt enkelt våra mest grundläggande mänskliga behov. Det är detta som jag vill förmedla. Det enkla, tydliga och respektfulla ledarskapet som skapar tillit. Vi får alla ut mer av våra relationer när vi bygger på tillit. Med tillit i grunden förtjänar vi våra medarbetares respekt. Vi odlar en kultur där vi minskar stressnivåerna, presterar bättre och mår bättre. Vi samverkar dessutom bättre för att lösa vårt gemensamma uppdrag.

När vi sätter detta i perspektivet att vi alla behöver hantera förändringar i allt större utsträckning, både på kort och lång sikt, är det självklart att sunt ledarskap gör oss bättre och att vi fattar bättre beslut för det vi ska åstadkomma tillsammans. En självklarhet kan man tro, men ibland är det enkla det svåra.

Uthålliga och goda prestationer handlar sällan om fiffiga appar och nya koncept – det handlar om att möta våra grundläggande mänskliga behov – som tillit och respekt – genom ett bra ledarskap.

Conny Johansson, Leverans

Intresseanmälan

Motverka stress med tillitsfullt ledarskap

Obligatorisk