Nyckeltal för framgång

Utbildning skapar värde när kunskap omsätts i önskade beteenden. Läs om ”416 deltagare från 52 butiker.”

”416 deltagare från 52 butiker. 18 174 obligatoriska uppgifter är färdiga, 1143 av uppgifterna granskas och godkänns av deltagarnas chefer. 15 086 synpunkter och kommentarer på lärande och resultat delas mellan chefer och deltagare.”

Har du känt det svårt att motivera utbildningssatsningar när andra känner att utbildning är mer bortfall i produktionen än en möjlighet att utveckla verksamheten? Upplevs utbildning som ”tre dagar borta från jobbet?”

En sådan inställning är svår att bota med traditionella kursutvärderingar, eller ”smile-sheets” som vi säger i branschen. Vad säger egentligen siffran 4,5 av 5 på hur nöjd någon är med kursen? Nästan alla tycker det är kul och utvecklande att gå på kurs – Men får de med sig verktyg som bygger beteenden som skapar värde?

När du kan följa och utvärdera hur kunskap blir till värde så kan jag lova att det är betydligt lättare att motivera nästa utbildningssatsning!

Hur bygger du beteendeförändring utifrån kunskaper om vuxet lärande? Mindset använder sig av Promote®. I Promote® kan du driva och följa aktiviteter och progress såväl före, under som efter utbildningen. Bland annat genom att engagera varje deltagares närmaste chef kan vi säkerställa att utbildningen ger önskad effekt i verksamheten.

När du beställer, driver och utvärderar utbildningssatsningar så ska du känna dig trygg med den utbildningsleverantör som du väljer, och framförallt så ska du kunna se och visa uppnådda resultat när utbildningen är slutförd.

Intresseanmälan

Nyckeltal för framgång

Obligatorisk