Önskar du att dygnet hade fler timmar?

”Den genomsnittliga tiden för människan att ändra eller skapa en vana är 66 dagar. Men neurovetenskaplig forskning från UCLA Longevity Center visar att den tiden kan kortas ner ordentligt om beteendet upprepas dagligen, närmare bestämt ner till sju dagar eller en semester om man så vill.” – Micael Dahlen Ekonomiprofessor Handelshögskolan

Önskar du att dygnet hade fler timmar eller att du helt enkelt skulle hinna med mera? Vet du inte vad eller hur du ska prioritera? Söker du balans mellan arbete och privatliv? Lösningen är inte att arbeta mer – lösningen är att utnyttja din tid mer effektivt.

Den här tiden kanske är den man får kämpa mest med att styra sig själv och sina tankar.

Visst är det härligt att vara tillbaka till jobbet, nya utmaningar… Eller? Vill du bara ligga kvar i sängen när klockan ringer på morgonen. Du är inte ensam. Här kommer några tips på hur du kan ta kommandot över dina tankar och därmed dina handlingar.

Vi människor styrs av olika delar i hjärnan. Att leda sig själv är att kämpa mot den emotionella delen eller limbiska systemet (amygdala). Vi känner att sängen är så varm och skön och vill stanna kvar i den härliga känsla vi har haft i kroppen under julledigheten. Då styr amygdala och dopamin frigörs. Vi får omedelbar belöning.

Ska vi däremot sätta oss och arbeta med en svår eller jobbig uppgift så upplever du motstånd, inget dopamin på långa vägar och i värsta fall en dos av stresshormonet kortisol.

Hur gör man då?

I våra utbildningar arbetar vi aktivt med tankar som styr beteenden och i förlängningen avgör vilket resultat du får av dina arbetsinsatser. Så väl i våra öppna kurser som i våra företagsanpassade lösningar. Vi vet att det inte finns några quick fixes. Det handlar om medvetenhet, planering och förberedelser. Vi pratar gärna med dig om dessa saker samt dina egna eller dina medarbetares utvecklingsbehov.

Kunskap förmåga och motivation

För att hitta motivation för att forma och skapa nya vanor behöver du dels förstå att du har en mindre bra vana, dels fundera och reflektera över vad den gamla vanan ger dig för tillfredställelse? Finns det någon dold tillfredställelse som drar dig till din gamla vana? Vad i den nya vanan kommer sedan att ge dig mer tillfredställelse? Därefter kan du forma nya vanor. Du har insikten. Du har motivationen. Vi har utbildningarna.

Intresseanmälan

Önskar du att dygnet hade fler timmar?

Obligatorisk