Hjälp! Min organisation är i kris, hur utövar jag bäst mitt ledarskap?

 

Svaret är egentligen enkelt. Fortsätt utöva ledarskap! Men stanna upp och tänk.

Stressreaktioner & beteenden i kris

Alla i din organisation visar sannolikt prov på olika stressreaktioner. Vi har alla våra beteenden som vi medvetet eller oftast omedvetet gör när vi blir stressade. Jag själv börjar rensa och städa mina skrivbordslådor. En del blir passiva. Vi har alla våra egenheter. Vissa har lärt sig att vara proaktiva och inte hamna där. Våra beteenden gentemot varandra förändras också. Vi riskerar att bli smågriniga, eller överdrivet pratiga.

Du som chef behöver identfiera om du är nere i stresskonen och agerar irrationellt. Det påverkar din organisation. Med det sagt så behöver du som chef inte agera som om krisen inte påverkar dig. Men hur vill du att ditt beteende ska påverka organisationen?

Du kanske tycker att det är smart att jobba hårdare och mer än tidigare. “Det är ju kris. Vi måste jobba hårdare”. Men du kanske i värsta fall ägnar dig åt fel saker. Du är vilse.

Chefens tre tunnor

Vi på Mindset brukar prata om chefens tre tunnor som en metafor för arbetsuppgifterna en chef har.

  • Specialisttunnan
  • Admintunnan
  • Ledartunnan 

Chefen har en specialisttunna. Det är t.ex. säljchefen som har egna kunder. Alla har vi sedan admintunnan. Det är bland annat rapporter, och redovisning som bara ska göras. Sedan har vi den tredje tunnan: Ledartunnan. Det är alltid viktigt för chefen att fördela sin tid medvetet och viljestyrt. Vårt råd är att du alltid sätter Ledartunnan först. För en organisation i kris är det sannolikt ännu viktigare.

Det är ibland lättare att göra saker själv… Men det är inte nödvändigtvis alltid rätt väg att gå.

Så budskapet här är: Välj hur du fördelar du din tid! Hur och vad delegerar du nu? Vilka uppvisar stressreaktioner?

Ledarskap i organisation i kris

Så precis som om du skulle gått vilse; STOP.

Stanna –Ta en paus i det du gör. Det kanske inte är rätt saker…

Tänk – Få en klar bild över situationen. Hur är det egentligen? Vilka kan vara med och tänka tillsammans med dig? Underskatta inte dina medarbetere!

Orientera dig – Var är Ni, ser Ni ljuspunkter? Vilka? hur har det sett ut vid tidigare kriser? Hur löste ni det? Vad kan ni lära av dem?

Planera – Vad behöver göras nu? Vem ska göra vad? Kom ihåg att inte göra allt själv!  Hur följer ni upp?

 

Skribent Henrik Sandqvist, konsult Mindset.

Vi på Mindset stöttar dig som ledare. Läs mer om våra aktuella virtuella utbildningar här.

Intresseanmälan

Hjälp! Min organisation är i kris, hur utövar jag bäst mitt ledarskap?

Obligatorisk