Social inlärning - en nyckel till en framgångsrik lärandeprocess

Social inlärning är inte bara ett ”buzzword”. Det kan vara ett sätt att utveckla både organisationer och medarbetare.

Teorin bakom socialt lärande eller social inlärning kretsar kring lärande som en kognitiv process som sker i alla typer av sociala kontexter – på arbetsplatsen, i hemmet, i skolan, bland vänner och familj och så vidare. Social inlärning är per definition inte alltid positiv, den innesluter alla typer av beteenden och vanor.

Ett exempel: Om min kollega ofta kommer sent till jobbet på morgonen, men att jag märker att hon inte får negativ feedback från vår gemensamma chef – då finns det en stor risk att jag själv kommer börja slarva med tiderna på morgonen. Detta gäller självfallet också goda vanor och beteenden; jag blir inspirerad av mina kollegor när vi tillsammans delar idéer och lösningar på utmaningar i arbetet.

 

I utbildningsbranschen används teorin kring social inlärning för att beskriva svårigheterna av att förändra beteenden på arbetsplatsen, exempelvis efter ett utbildningstillfälle. Detta är en stor utmaning för de som levererar utbildningen såväl som för ansvarig beställare av utbildningsinsatsen. Denna utmaning har i sin tur gett en lösningsinriktad diskussion kring branschen och dess problem. Detta har i sin tur gjort att fokus på den sociala inlärningen är större än någonsin, och då framför allt i utbildningsbranschen. Den här utmaningen är extra tydlig om du arbetar inom HR och med utbildningsfrågor. Då är du väl medveten om vikten att kunna visa synbara resultat för både ledning och inblandade chefer, speciellt efter en större utbildningssatsning.

 

Ur ett medarbetarperspektiv vet du hur svårt det är att förändra och testa ett nytt beteende på arbetsplatsen, speciellt om du är ensam med att driva igenom förändringen. Det kräver att du har en stöttande och deltagande närmsta chef, kollegor som är öppna för förändring och att du själv har modet och möjligheten att försöka – misslyckas – och försöka igen för att lyckas. Men med en effektiv och smart feedback-kultur kombinerat med socialt lärande går det att skapa förändring.

 

Nedan följer tre tips för hur du som chef, medarbetare eller HR-representant kan använda och uppmuntra för att skapa en mer lärande miljö på arbetsplatsen.

3 sätt att skapa en miljö som uppmuntrar social inlärning:

  1. Uppmuntra delande. Uppmuntra dina medarbetare och kollegor att dela erfarenheter, olika infallsvinklar och åsikter. Ta tillfället att lära av och med andra.
  2. Räds inte feedback. I en sund arbetsmiljö är feedback ett utmärkt sätt att få människor att växa, förändras och inspireras.
  3. Det som är synligt blir gjort. Använd gärna verktyg som gör den sociala inlärningen tydligare och mer tillgänglig. Detta ska vara tillgängligt för både chef och medarbetare.

 

Vill du lära dig mer? 

”Alla utbildningar skapar inte framgång” 

Mindsets metodik

 

Intresseanmälan

Social inlärning – en framgångsrik lärandeprocess

Obligatorisk