Sommarläsning: vad tar vi med oss från det gångna halvåret? Del 2

I del 2 av sommarläsningen frågar vi självaste konsultchefen, Fredrik Grip, vad han tar med sig från halvåret, vad han tycker är roligast med ledarskap och vad ledare bör tänka på under andra halvan av 2021.

Vilka lärdomar kring utbildningslösningar och design tar du med dig för framtida uppdrag?

För ett drygt år sedan, när Coronan ”slog till”, så var vi snabba på att ställa om och blev på kort tid redo att genomföra utbildningar i ett annat format; Teams, Zoom, Skype eller andra lösningar. I och med att vi sedan många år hade digitala lösningar på plats, vår lärplattform, och att vi alltid drivits av att skapa optimala lösningar för våra kunder och deras utmaningar, så fortsatte vi på nåt sätt bara med det, men med nya förutsättningar.

Mina lärdomar, eller kanske snarare reflektioner är att möjligheterna har ökat att skapa ännu bättre lösningar; fler interaktioner med våra deltagare och deras chefer/coacher, våra befintliga internationella uppdrag har blivit enklare och effektivare för deltagarna och för oss och vi ser att de uppdragen ökar i mängd.

Vi märker också att det sätt vi utbildar på; rollspel, övningar, grupparbeten och hög interaktion fungerar alldeles utmärkt, i vissa fall bättre i ett virtuellt format. Framgent kan vi bli ännu noggrannare, tillsammans med vår uppdragsgivare, att analysera vad är det vi ska uppnå hos kunden, vilka behov och utmaningar är det vi ska hjälpa till med och i vilken miljö, den virtuella eller fysiska, löser vi det på bästa möjliga sätt. Möjligheten att nå flera; våra deltagare, deras chefer, VD, HR och involvera dem i en och samma utbildningsinsats har blivit så mycket lättare och skapar ett ännu större värde, så det är definitivt något vi ska fortsätta att utveckla.

Vilka har varit de vanligaste utmaningarna hos de chefer och ledare som du har träffat det senaste året?

Utmaningarna har varit olika beroende på vilken verksamhet de har jobbat i. Vi har ju kunder inom så många olika branscher; vård och omsorg, byggbranschen, produktion, IT, fastighet, bank, myndigheter bara för att nämna några, så det är klart att utmaningarna har varit olika. Den stora gemensamma faktorn är ju dock distansarbetet. Att som chef och ledare själv jobba hemifrån och att hela ens team eller ledningsgrupp också gör det. Man har fått skapa nya former och strukturer för att få det att fungera; ett nytt system för att leda och följa sin verksamhet. Den andra delen har varit hur man ska följa upp hur medarbetarna mår, den psykosociala hälsan, det gick mycket lättare innan när man sågs på kontoret, men nu behöver man bli mer ”uppsökande” och hitta sätt för det.

Andra vanliga gemensamma utmaningar har varit att rekrytera och introducera nya medarbetare, bibehålla och driva/stärka företagskulturen och ha en fortsatt dynamik och kraft i t.ex. ledningsgrupper.

Vad är det roligaste med att jobba med chefs- och ledarutveckling?

 Jag drivs av att hjälpa andra och när jag märker att det lyckas; det vill säga när jag har kunnat bidra till att någon blir tryggare i sin ledarroll och därigenom mår bättre, presterar bättre och har roligare på jobbet och får dem runt omkring sig att känna likadant, då är det riktigt kul.

Vad vill du skicka med chefer och ledare när de nu i olika grad börjar återgå till ett mer ”vanligt” arbetsliv?

 Hur ”vanligt” det nu blir och vad det vanliga blir! Min bild är att många kommer att fortsätta att jobba och leda på distans, man har haft lång tid på sig att hitta formerna för det nu och jag tror att det kommer att fortsätta. Vi har kunder som skriver om sina ”playbooks” och justerar spelregler för att de bättre ska passa deras nya miljö. Det är egentligen inte så konstigt, inom ramen för begreppet ”hållbarhet”; en hållbar arbetssituation, en flexibel arbetsplats, färre resor etc., så finns det många saker som pekar på att det kommer att bli ett nytt ”vanligt” arbetsliv.

Det jag vill skicka med ledare är skapa en struktur där de blir proaktiva i att träffa och leda sina medarbetare. De spontana mötena på kontoret kommer att vara färre, det gäller att ersätta dem, de kommer inte längre att inträffa ”gratis” i samma utsträckning. Det andra är hitta former för att bibehålla och stärka (grupp)kulturen i den nya miljön där man sannolikt träffas mer sällan.

Fredrik Grip, konsultchef Mindset

Intresseanmälan

Sommarläsning: vad tar vi med oss från det gångna halvåret? Del 2

Obligatorisk