Sommarläsning: vad tar vi med oss från det gångna halvåret?

Vi bjuder på svalkande sommarläsning från de habila medarbetarna Martin Trollsås och Sarah Kekonius. I denna sommarupplaga berättar de om reflektioner från det första halvåret och vilka lärdomar de tar med sig in i semesterlugnet.
Vilka lärdomar kring utbildningslösningar och design tar du med dig för framtida uppdrag?

Martin: Blanda online och fysiska träffar, använd online för uppföljningar etc. i syfte att förlänga programmen i tid och öka antalet värdeskapande interaktioner

Sarah: Vi har under året ställt om och skapat flexibla och bra lösningar som gjort det möjligt att tillsammans med våra kunder designa ännu mer skräddarsydda lösningar. Lärdom att ta med sig är analysen ”vad vill vi uppnå med det här momentet/dagen/utbildningen och i vilket forum/miljö når vi bäst effekt för deltagarna, där vi möter deras behov och utmaningar”

Vilka har varit de vanligaste utmaningarna hos de chefer och ledare som du har träffat det senaste året?

Martin:  Att säkerställa kvalité i uppföljning och möten med medarbetare på distans samt att nyanställa utan att träffa kandidaterna fysiskt.

Sarah: Täta avstämningar efter medarbetares behov är fortfarande ledarens uppgift. En avslappnad uppföljning vid kaffeautomaten må vara bekvämt och invant för en chef, men det är upp till ledaren att hitta sina nya metoder i en delvis ny miljö. Man behöver bli mer uppsökande och vara lyhörda till medarbetares behov, det är inget nytt deras metoder bör dock ses över.

Vad är det roligaste med att jobba med chefs- och ledarutveckling?

Martin: När deltagare kommer tillbaka och har tillämpat något vi tränat och de ser att det faktiskt fungerar och att det har förbättrat deras vardag och stärkt dem i sin roll.

Sarah: Jag älskar att se hur mycket ledare och medarbetare bryr sig om varandra och vill det bästa för sin organisation. Som revisor i sju år med otalig mängd kunder träffade jag så gott som ingen kund som inte vill göra rätt för sig gällande sin redovisning och rapportering. Detsamma gäller chefer, ledare och medarbetare. Viljan att skapa en god kultur finns hos alla och det är inspirerande att få samarbeta med ledare för att hitta ett ”HUR” på de ger förutsättningar för andra att lyckas.

Vad vill du skicka med chefer och ledare när de nu i olika grad börjar återgå till ett mer ”vanligt” arbetsliv?

M: Att fundera på vilka av de delar som fungerat bra i ditt system för ledning under året som du ska behålla och utveckla trots att pandemin förhoppningsvis snart är över. Kan vara de korta avstämningarna som var så enkla att genomföra online, hur kan jag behålla och utveckla dom?

S: Ledare behöver bli mer lyhörda till medarbetares behov. Ledare behöver lära sig hur de ska uppsöka medarbetare i deras miljö, inte tvärtom.
Som Adam Grant skrev:

To the leaders trying to cancel all remote work: did you forget when we made it work during a pandemic?
Productivity is about purpose and process, not place. It’s driven by why and how we work—not where we work.
Flexibility is here to stay. Those who reject it may not be.

 

Martin Trollsås, Leverans
Sara Kekonius, Leverans

 

 

Intresseanmälan

Sommarläsning: vad tar vi med oss från det gångna halvåret?

Obligatorisk