Så når du dina affärsmål – och lyckas med din strategi

Enligt en undersökning av Harvard Business Review misslyckas 67% av alla företag med sin strategi. Konsekvensen blir snabbt att man missar sina affärsmål och att lönsamhet och resultat inte håller måttet. Ambitionen finns ofta på plats, så även den fina strategin i ett antal dyra PDF sidor med tydligt uppsatta mål och kalkyler. Så hur kan det misslyckas?

Som flera studier och återkommande forskningsrapporter visar så ger bra ledarskap lönsamma företag. Inte mindre än dubbelt så bra lönsamhet enligt Forbes. Så vad gör dem här ledarna så bra – vad är skillnaden mot dem som inte når ända fram? Svaret sitter i att det lyckas genomföra den satta strategin med hjälp av rätt förutsättningar och ett tydligt engagemang i ledarskapet från organisationen.

Sällan fel på strategin

Strategin är orimlig. Strategin är fel. Strategin går inte att genomföra. Känner du igen dessa vanliga påstående från chefer och ledare som inte ges rätt förutsättningar eller styrning för att undvika vanliga fallgropar? Men – är det verkligen strategin det är fel på? Snarare återfinns felet ofta vid att rätt förutsättningar att faktiskt genomföra den inte finns. Trots fina presentationer, kick-offer och en härlig ”let’s do it”-attityd glömmer man lätt bort att alla tolkar strategier olika, att olika ledarskikt får olika budskap och förutsättningar samt en övertro på effekten av information. En spretig organisation utan tydlig förankring i hela chefs-ledet, och samma krav på genomförande, gör det svårt att lyckas. Så hur lyckas man då? Det är inte omöjligt men det krävs arbete och vilja.

Det närvarande och nära ledarskapet

Faktum är att många företag genomför en påkostad och trevlig kickoff där man informerar och entusiasmerar kring den nya strategin. Därefter är det upp till befintlig organisation, befintlig ledning och befintlig företagskultur att lösa knutarna för att den nya strategin skall lyckas. Problemet? Vi övervärderar effekten av information, vi glömmer att alla tenderar att tolka strategin olika och att olika ledarskikt får olika budskap. Det brister därmed i det viktiga, detaljerade ledarskapet som handlar om nödvändiga korrigeringar. Rätt förutsättningar att göra rätt helt enkelt.
Detta är några saker som vittnar om att det krävs engagemang och insats för att få till förändringen som är nödvändig för att den nya eller uppdaterade strategin skall lyckas och att affärsmålen nås. Enkelt sagt: Hela organisationen måste med på tåget och för det krävs ett bra och tydligt ledarskap.

Strategi, Kultur och Struktur behöver samverka

Den absolut viktigaste insikten för att på ett effektivt sätt kunna realisera sin strategi och nå sina affärsmål är att ta ett helhetsgrepp om verksamheten och till att börja med, ett helhetsgrepp om ledarskapet. Detta eftersom allt behöver hänga ihop – och vilka kan få det att hända? Jo, ledare och chefer.

Strategi, Kultur och Struktur behöver samverka och för att säkerställa det vinnande beteendet för dessa faktorer behöver du på allvar adressera varje del av företaget i en gemensam insats där ledarna först får rätt förutsättningar och rätt möjligheter för att lyckas. Först då får du full effekt och ser till att hela organisationen påverkas och styr mot rätt affärsmål. Utan ledarna som styr mot rätt väg och strategi kommer snabbt det som gör den största skillnaden, medarbetarna, att köra i diket eller läsa kartan fel.

Tips! Undvik de 7 vanligaste fallgroparna för att lyckas med din strategi
Som chef och ledare är du självklart inte ensam om att inte riktigt nå fram. Men hur kan du undvika vanliga fallgropar? Läs mer om de vanligaste fallgropar när det kommer till implementering och genomförande av strategi här:
https://www.mindset.se/realisera-din-strategi-med-kraft/

Intresseanmälan

Så når du dina affärsmål – och lyckas med din strategi

Obligatorisk