Teamutveckling med DiSC®

Ge dina medarbetare och chefskollegor en möjlighet att nå en ökad produktivitet och förbättrade resultat genom att utveckla förmågan att kommunicera med varandra med hjälp av DiSC®.

Modellen består av fyra grundstilar av beteenden och kommunikation vilket gör att den är lätt att komma ihåg och använda i det personliga mötet människor emellan oavsett om det är på jobbet eller privat.
DiSC® är ett verktyg för att få en ökad medvetenhet om sitt eget och andras beteendemönster och sätt att kommunicera, det är inget test och innehåller därför inget rätt eller fel, alla DiSC® stilar är lika värdefulla i teamet. DiSC®-rapporten presenterar mängder av information om preferenser och prioriteringar på ett lättåtkomligt sätt. Den ger konkret kunskap och tips på hur du kan få bättre kontakt med kollegor som har andra preferenser och prioriteringar än du. Effektivare kommunikation och färre missförstånd helt enkelt.

Utbildningsmål

Efter genomförd DiSC® dag har deltagarna fått:

 • Ökad självinsikt
 • Ökad förståelse för sin egen och andras kommunikation
 • Konkreta tips och idéer att använda i sin kommunikation med andra för tryggare och effektivare relationer i teamet

DiSC® rapporten ger:

För dig som individ

 • Insikt om egna och andras beteendemönster
 • Ökad medvetenhet om egna och andras motivationsfaktorer
 • Ökad förståelse för starka och utvecklingsbara sidor hos sig själv
 • Förbättrad kommunikation med andra människor

För organisationen

 • Ett gemensamt språk om personligt beteende
 • Förbättrad kommunikation
 • Bättre nyttjande av organisationens resurser
 • Tryggare och effektivare relationer på jobbet

Intresseanmälan

Teamutveckling med DiSC® online

Obligatorisk