Tommy Roos talar på The Sales Conference 2017

”Kulturen är företagets kompass in i framtiden” – Läs intervjun med Tommy Roos inför The Sales Conference 2017.

Många strängar på sin lyra. Så kan man lugnt beskriva honom. Superekonomen som kan balans- och resultaträkningar på sina fem fingrar. Rektor för Sälj & Marknadshögskolan. Sportnörd med bakgrund som sälj & marknadschef för Modo Hockey. Dessutom ett flertal uppdrag som VD, konsult och utbildare i internationella företag. 

Låt oss presentera Tommy Roos, idag seniorkonsult på Mindset, som föreläser med temat ”Företagskulturen som boost för säljresultatet” på The Sales Conference i både Göteborg och Stockholm.

– Jo, man kan nog beskriva mig som en person med många strängar på sin lyra. Jag är utbildad ekonom från Handelshögskolan vid Umeå Universitet, har haft olika linjechefsbefattningar som Vd, AU-chef, marknadschef och säljchef nationellt och internationellt. Idag arbetar jag som seniorkonsult på Mindset. En roll som passar mig som ”handen i handsken” då lärandet och dess möjligheter ligger mig varmt om hjärtat. Jag brinner för utveckling och förändringsarbete med lönsamheten i fokus. Det säger Tommy Roos, aktuell som talare på The Sales Conference i Göteborg 10 oktober och Stockholm 14 november.

– Jag är duktig på att läsa och analysera resultat- och balansräkningen samt kassaflödet och har ett passionerat intresse för resultaträkningens övre del ner till täckningsbidraget. Vilket naturligt innebär att försäljning är något som ligger mig varmt om hjärtat. Utan försäljning så blir det inte mycket att analysera i resultaträkningen, skrattar Tommy.

 

Vad kommer du att prata om på The Sales Conference?

– Jag kommer på att lägga tonvikten på den kulturella delen, utan att förminska vikten av strategin och strukturen i verksamheten, i ambitionen att skapa resultat. Med andra ord så kan vi säga att det är viktigt att skapa en kulturell känsla av att alla förstår verksamheten och sin roll i den samt att jag som individ kan leverera det som förväntas. Men det räcker inte med bara en känsla av att man förstår och kan. Man måste också vilja till hundra procent. Här fungerar kulturen som en kompass för företaget in i framtiden. På The Sales Conference kommer jag att prata om hur man bygger en kultur som förstärker viljan och engagemanget och därmed ”boostar” resultatet, säger Tommy Roos.

 

Varför är detta tema relevant för målgruppen?

– I en tid av snabb teknisk utveckling, kortare ledtider, ökad transparens och hyperkonkurrens blir det än viktigare att inte tappa fokus på företagskulturen och då inte minst säljkulturen. Det är lätt att fokusera för mycket på tekniken och glömma bort vikten av hur man maximerar viljan genom konsekvent coaching, motivation, självförtroende, ansvar, konsekvenser, feedback etc. Att hitta rätt mål och rätt verktyg men också individernas förhållning till dessa blir en nyckel i strävan att nå resultat. Som säljchef måste du hitta rätt mål både i antal och formulering. Det är t.ex. inte ovanligt att man använder för många mål med risk för både målförvirring och konflikter i organisationen. Här blir det personliga ledarskapet för att få andra att lyckas en avgörande faktor, avslutar Tommy Roos.

Orginalartikeln hittar du här.

Tommy

Intresseanmälan

Tommy Roos talar på The Sales Conference 2017

Obligatorisk