Värdefulla tips för en bättre förhandling

Connys bästa förhandlingstips 

  • Ge aldrig utan att få. Om du ger med dig i ett avseende, se till att du får något i utbyte.
  • Var uppmärksam. Lyssna och var nyfiken på den andra och hens verksamhet, utmaningar och förmågor.
  • Var realist. Det är vanligt att vi överskattar egna värden och underskattar erbjudna värden, vilket ofta blockerar förhandlingen. Var beredd att motivera varför du vill något och be den andra göra samma sak.
  • Var uppmärksam på processen. Våga prata om hur ni kommunicerar med varandra och värna ett bra klimat. Ägna gärna lite tid åt att diskutera spelregler för förhandlingen.
  • Ha en plan B. Ha gärna en reträttväg klar för dig, det vill säga en lösning att ta till i värsta fall. Förhoppningsvis behöver du inte använda dig av den, men det är bra att ha en bakdörr för att känna sig trygg.
  • Sista utvägen. Om motparten är orubblig och inte vill diskutera alternativa lösningar eller kommer med rena skambud, gör så här:
  1. Byt ämne. Låt bli att kommentera budet och byt ämne. På så vis ger du motparten chansen att rädda ansiktet och komma med ett nytt bud.
  2. Time-out. Ta en time-out på tio minuter och ge motparten en chans att fundera över vad som skulle kunna få hen att överväga andra alternativ.
  3. Behåll lugnet. Tänk på att behålla lugnet i svåra förhandlingssituationer. Det är sällan det lönar sig att sätta hårt mot hårt. Pröva att backa undan och återkomma.
  4. Skapa distans. Skapa lite distans genom att säga: ”När du uttrycker dig så där argumenterar du i egen sak och det är inte något som jag kommer att kunna motivera min/mina ledningsgrupp/chef/kolleger med.”

Läs hela artikeln här.

Intresseanmälan

Värdefulla tips för en bättre förhandling

Obligatorisk