Värdeskapande HR

Human Resources, HR, härstammar från en syn på medarbetaren som en social varelse med sociala behov. Själva begreppet och arbetsrollen såg sitt ljus under 1980-talet som en del av en ny personalpolitik

Human Resources, HR, härstammar från en syn på medarbetaren som en social varelse med sociala behov. Själva begreppet och arbetsrollen såg sitt ljus under 1980-talet som en del av en ny personalpolitik. Man ville främja utvecklingen inom olika områden genom att möta sociala behov på arbetsplatsen. Grundtanken är att öka prestationerna genom att uppmuntra bland annat utbildning, samarbete och företagskultur.

HR används ofta på arbetsplatser med ett kunskapsbaserade arbetssätt och med en högre engagemangsnivå, då blir det som mest framgångsrikt. Modeord och ”typiska uttryck” inom HR-branschen är t ex begreppet ”Business- och strategic partners” med ambition om värdeskapande HR med ett mer affärsdrivet arbetssätt. I framtiden spås HR-avdelningarna uppmuntra innovativa utbildningsprogram med integrerat lärande och tydligare krav på effekt.

ulrich hr model bild

Ulrich’s Four Role Model

Utmaningarna i framtiden för HR kan bland annat tolkas enligt Ulrich’s Four Role Model (se bild). En stor utmaning är att allokera tillräckligt med HR- resurser, i den övre delen i modellen, med fokus på framtids- och strategiska utmaningar för både processer och medarbetare. De företag som lyckas kommer att skaffa sig en strategisk fördel gentemot konkurrenterna. Inte sagt att man ska lämna den undre delen, den ska man fortfarande ha som ambition att leverera i världsklass.

Intresseanmälan

Värdeskapande HR

Obligatorisk