Vilka förebilder har du?

Du blir påverkad av förebilder och role-models under hela livet. Det är inte bara föräldrar eller syskon, framgångsrika chefer pratar om sina coacher, politiska förebilder eller framstående innovatörer. Med andra ord ”ledare”, de som beredde väg och gav inspiration att våga. Så viktigt är ledarskapet.

Dåligt ledarskap påverkar de anställda

Florida State University gjorde 2013 en undersökning där de tittade på varför folk valde att lämna sina jobb, med rubriken ”People don’t quit their jobs, they quit their bosses”. 700 deltagande i studien berättade att deras chefer:

  • Inte gav positiv feedback eller gensvar på väl utförda arbetsuppgifter
  • Anmärkte och kommenterade i negativa ordalag
  • Inte höll sina löften
  • Skyllde på sina anställda för missade mål

Visst känns som att lögn eller skitsnack går emot det sunda förnuftet? Samtidigt, rollen ställer höga krav och du har förväntningar att leva upp till, både från ledningen och från dina anställda. Det är en utmaning att lyckas, även med goda intentioner.

Hur blir du en förebild?

Genom att utveckla ledarskapet i organisationen öppnas nya möjligheter till vad organisationen är kapabel att göra. För att utvecklas som chef, och bli en förebild, finns det några saker att komma ihåg.

  1. Ge konkret beröm
  2. Låt dina anställda göra det de är bäst på
  3. Var modig och lär av dina misstag
  4. Bli en bra lyssnare
  5. Låt din passion och ditt engagemang smitta av sig på andra

Allt sammantaget handlar det om att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Att få de anställda ”ur knät” och agera självständigt, men att hela tiden sikta mot organisationens mål. Och att få de mest kompetenta att stanna.

schack

Vi hjälper dig!

Mindsets Chef- och ledarprogram är en gedigen utbildning som sträcker sig över ett år. Genom att förlänga lärandet kan vi stötta dig i alla delar av chefsskapet och de situationer som händer i vardagen. Chef- och ledarprogrammet är utformat enligt HPLJ-metodiken (high performance learning journeys) som i sin tur är baserat på 30 års forskning av effektiv utbildningsdesign och vuxet lärande. På så sätt kan du vara trygg i att du verkligen får nytta av din investering och dina nya kunskaper.

Här kan du läsa mer om hur vi ser på utbildning och lärande. 

Intresseanmälan

Vilka förebilder har du?

Obligatorisk