Virtuell försäljning

-Så lyckas du

En interaktiv online-utbildning för att få ditt säljteam redo för virtuell försäljning!

Varför är detta viktigt?

När Corona-viruset nu hindrar många säljare från att besöka kunder blir tiden ännu mer värdefull och behöver användas effektivt. För ett optimalt kassaflöde är försäljning självklart avgörande. Dessutom är kundvård,omtanken om hur dina kunder har det ännu viktigare under dessa tider – Inte minst för när krisen är över. Därför är det viktigt att säljare känner sig trygga att arbeta mer med virtuella försäljning. Även om många försäljare är ovilliga eller osäkra på att använda de tillgängliga verktygen som krävs idag finns det många möjligheter som kan utnyttjas när förhållandena har förändrats.

Innehåll

  • Påverka attityd och få acceptans för att arbeta med virtuell försäljning
  • Marknadsförhållanden och dagens verklighet för försäljning
  • Försäljningens roll igår – idag – imorgon
  • Fördelar och nackdelar med framtida respektive tidigare försäljningsprocesser
  • Metoderna och verktygen för att köra effektiva virtuella försäljningsmöten
  • Grundstenar för att förbereda professionella möten och att sälja virtuellt, t.ex. via Teams, Zoom eller liknande verktyg
  • Hur hanterar man de virtuella mötet – från första kontakt till avslutande erbjudande
  • Efter att ha avslutat ett virtuellt möte – hur man följer upp och initierar nästa affärsmöjlighet

Övrig information


4 x 3 timmar virtuell träning under 2 veckor. Stöds av vår digitala inlärningsplattform Promote
Manager, peer to peer och coaching av facilitatorer.

Intresseanmälan

Virtuell försäljning – Så lyckas du

Obligatorisk