Kursprogram

Affärsekonomi

Varje dag förväntas din verksamhet fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal och mycket mera. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad ett exklusivt ansvar för bolagsledningen. Kunskap om hur dessa beslut påverkar bolagets ekonomiska situation och förmåga att skapa värde blir kritisk på alla nivåer.

Ladda ner kursprogram här

Intresseanmälan

Affärsekonomi kursprogram

Obligatorisk