Vi hjälper dig att

Realisera din strategi med kraft!

Tillsammans realiserar vi din strategi och undviker de 7 vanligaste fallgroparna

Den absolut viktigaste insikten för att på ett effektivt sätt kunna realisera sin strategi är att du behöver ta ett helhetsgrepp om verksamheten och dess ledarskap. Detta eftersom allt behöver hänga ihop. Strategi, Kultur och Struktur behöver samverka och för att säkerställa det vinnande beteendet behöver du på allvar adressera varje del av företaget i en gemensam insats. Först då får du full effekt.

Mycket bra finns ofta redan att bygga vidare på i organisationen så att börja ta de första stegen på resan är oftast inte så svårt när man väl bestämmer sig. Ett bra sätt att börja på resan är att lära av andra men att titta framåt och inåt i din specifika situation. Framåt för att förtydliga dit ni skall och inåt för att identifiera var ni står på resan och vilka era första prioriteringar behöver vara. Därmed ser du till att skapa så bra förutsättningar som möjligt redan från start.

Här har vi samlat 7 vanliga fallgropar som ofta gör att din strategi inte får effekt. Börja här så har du en bra grund att stå på när du är redo att verkligen skapa förändring och resultat!

Fallgrop #1:

Strategi, kultur och struktur – samverkar inte

Fallgrop #2:

Vi glömmer att alla tolkar strategin olika

Fallgrop #3:

Vi övervärderar effekten av information

Fallgrop #4:

Ledarna vågar inte styra beteenden genom konsekvenser

Fallgrop #5:

Ledarutvecklingen är inte praktiskt tillämpbar

Fallgrop #6:

Olika ledarskikt i organisationen får olika budskap

Fallgrop #7:

För få ledare utvecklas för att förflytta organisationen

Intresseanmälan

Realisera din strategi med kraft

Obligatorisk