Referens

Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån

”Det Mindset har gjort för oss är att underlätta uppföljningen och på så sätt möjliggöra stöttning av varje franchiseägare. De får kunskaper för att bygga en sund ekonomi och ett tryggt ledarskap som står pall även i en lågkonjunktur. Det känns bra.”

Fastighetsbyrån-logo

"Vi har fått ihop vår vision med vår strategi och ledarskap"

 

Johan Engström är VD på Fastighetsbyrån, ett franchisebolag med 280 kontor runt om i Sverige. Att vara konceptägare i en organisation som till största del består av egenföretagare och samtidigt behålla varumärket och leva efter samma vision är en utmaning.

”Vi har enats om en vision som vi kallar one company. Det innebär att alla franschiseägare ska arbeta utifrån samma värdegrund och ha samma inställning till en sund ekonomi. Oavsett var i Sverige de sitter ska de tala samma språk när det gäller ledarskap och försäljning”, berättar Johan.

Samtidigt som visionen tog form, utvecklade Fastighetsbyrån ett ledarprogram. Det första blocket tog avstamp i det konceptuella med basen i juridiken och affären. Detta byggdes sedan vidare med ytterligare ett block, ledarskapet, med fokus på hur du är som ledare samt det coachande ledarskapet i en försäljningsorganisation.

Block tre utvecklandes av Mindset, och utgick ifrån affärsmannaskapet och ekonomin. Syftet var att hjälpa varje franschiseägare att hitta en balans i ekonomin – både när det gäller fasta kostnader och vinst.

”Äntligen fick vi ett komplement till de andra blocken som tidigare varit prioriterade. Vi har varit duktiga på att vidareutbilda vår personal inom ledarskap och försäljning, men missat det som handlar om att förena ekonomin med ledarskapet och på så sätt leda affären”.

Johan beskriver att de fastnade för Mindsets förmåga att närma sig Fastighetsbyråns utmaning på ett enkelt, men strukturerat perspektiv.
”Jag vågar lova att nästan alla deltagare i Mindsets program har fått nya insikter och verktyg. De har lärt sig att tänka och prata på ett annorlunda sätt, och det märks redan nu. Exempelvis har vi satt en gemensam kontoplan som ett direkt resultat av utbildningen.”

Flera förändringar i organisationen är på gång efter utbildningen, och inom kort utökar de den ursprungliga två-dagars utbildningen med en extra uppföljningsdag, också i Mindsets regi.

Johan avslutar, ”Det Mindset har gjort för oss är att underlätta uppföljningen och på så sätt möjliggöra stöttning av varje franchiseägare. De får kunskaper för att bygga en sund ekonomi och ett tryggt ledarskap som står pall även i en lågkonjunktur. Det känns bra.”

Intresseanmälan

Case Fastighetsbyrån

Obligatorisk