Alla utbildningar har målsättningar. Men för att utbildningen ska ge resultat måste kopplingen mellan utbildningen och verksamhetens utmaningar vara individuell och glasklar.

Detta är något som Electrolux Professional tagit fasta på i sin omfattande satsning för att förbättra sin säljprocess. Utbildningsresan startade i den svenska organisationen där man tog fasta på begreppet Operational excellence vilket innebär att du utvecklar en process som redan är välfungerande, och genom bland annat nya strukturer, kundvärde, kvalitetssäkring gör processen ännu bättre. 

Med en förändrad säljprocess ville man återskapa säljglöden i organisationen, öka proaktiviteten, stärka positioneringen på marknaden och dessutom stärka varumärket. Med bakgrund av detta skapades Passion for sales, ett omfattade säljprogram som innefattade 8 dagar utbildning som genomfördes under 6 månader. Istället för att göra enskilda punktinsatser utvecklades hela organisationen med en gemensam verktygslåda och skarpa vardagsnära hemuppgifter. Allt för att nå högsta möjliga lärtransfer. Begreppet lärtransfer handlar om lärande som ger effekt, alltså att se till att de kunskaper du fått på utbildningen används i praktiken på din arbetsplats.

”Genom att skapa ett program som är anpassat efter verksamheten och dess utmaningar ökar deltagarens vilja att påverka, förstärka och fullfölja önskade beteenden i rätt riktning.” säger Christer Linde, verksamhetsutvecklare på utbildningsföretaget Mindset.

Resultatet för Electrolux Professional blev mycket lyckat. Siffrorna på den svenska marknaden visar en positiv utveckling genom ökad försäljning, ett bättre samarbete mellan säljrepresentanter och återförsäljare samt en hög grad av ROE, return of expectations. Samma koncept har genomförts på den brittiska marknaden och även där blev resultatet positivt genom ökad försäljning och ökad förståelse för helheten i bolaget.

”Vi ser fram emot att få fortsätta utbildningen och bidra ännu mer till att stärka den redan starka positionen som Electrolux Professional har på marknaden”, säger Christer Linde.