Semantix och Mindset har under en längre period samarbetat kring en rad olika områden, bland annat inom kommunikation och ledarskap. Pernilla Lindström på Semantix kom först i kontakt med Rebecka Fant som arbetar som säljare kring anpassad utbildning.

Pernilla beskriver samarbetet som väldigt välfungerande.

”Mindset är snabba på pucken, engagerade och oavsett vem som man kommer i kontakt med är servicenivån hög. Jag får känslan av att Mindset ärligt bryr sig om vårt resultat och vår framgång och hela tiden jobbar med att utveckla och anpassa utbudet till kunden.

Vi har haft förmånen att vi genom vårt samarbete fått arbeta med en rad olika konsulter, vilket har skapat en bra spridning på hur kunskapen förmedlas. Det finns något som passar alla.”

Det övergripande målet och syftet med samarbetet är bland annat att hela organisationen skall bli mer affärsorienterad och affärsmannamässig. Kommunikation är en viktig grundsten i detta arbete.

Kring kommunikationsutbildningarna så har Semantix haft två olika upplägg. Ett för sina chefer där fokus var för deltagarna att förstå sig själva och ytterligare förbättra sin kommunikationsförmåga, för att kunna få ett mer värderings- och situationsanpassat ledarskap. De har också haft ett program för sina projektledare i koncernen där fokus har varit att skapa en bättre feedbackmiljö. I båda uppläggen ingick en DiSC-analys för deltagarna.

Charlotta som är ansvarig för de medverkande berättar.

”Jag har fått ett väldigt bra helhetsintryck av Mindset! Vi har träffat många olika personer eftersom vi inte bara har haft utbildare utan också hyrt lokaler hos Mindset konferens. Båda delarna har funkat väldigt bra. Mindset är otroligt kundorienterade och serviceinriktade, och det märks tydligt att de har ett gemensamt koncept och att de alla gör samma sak.

De har en tydlig röd tråd i det de gör och hänvisar till ”bilder” som är återkommande och gemensamma. Det märks tydligt att det är en stark företagskultur, och att de stämmer av med varandra. Det gör också att de enkelt kan ersätta exempelvis utbildare vid behov.

Jag tycker att det märks att Mindset har ”ständig framgång för våra kunder” som en devis. De är angelägna om att nå fram och att få till förändring.”