De behov som fanns inom organisationen blev identifierade och Mindset tog baserat på detta fram ett lösningsförslag. En utmaning var den stora geografiska spridningen eftersom Svevia verkar över hela Sverige.

Den Chefsutbildning som genomfördes under 12 månader med 484 deltagande chefer och arbetsledare utfördes på 36 olika orter med 8 ledarskapstränare från Mindset. En ansvarig ledartränare hade den löpande kontakten med en styrgrupp som följde progress, ändringar och uppdateringar av programmet. Stor vikt lades vid tillämpningsuppgifter och de deltagande i programmet gjorde egna insatser för att stärka sitt eget ledarskap. Efter avslutat program kunde det konstateras att 86% av alla tillämpningsuppgifter som valts ut genomfördes. Utöver detta genomfördes en hög andel självvalda aktiviteter som drev Svevia mot mål.

Hur vi gjorde:

Vi satte upp en intern projektorganisation som instruerade och följde tillämpning på alla orter

Det gjorde att vi kunde återrapportera löpande och ge förslag på insatser med hänsyn till lokala förutsättningar och individers potential

Vårt programstöd Promote® gjorde det möjligt att se utvecklingen i detalj. Det gav stöd åt deltagarna när de skulle tillämpa sina kunskaper.

Det gjorde också hela projektet mer effektivt eftersom det som syns blir gjort.

 

Mindset är experter på träning som ger effekt. Vill du också förbättra ditt utbildningsprogram? Eller kanske skapa ett nytt? Välkommen till oss.