Toni Sigmundsson

"Mindset hjälper oss att hitta sätt att säkerställa effekten av utbildning inom vår egen organisation men främst effekten på vår affär."

Toni Sigmundsson Project Management Office Manager, Uponor

Uponor investerar i strategisk kompetensutveckling för att säkerställa en högpresenterande projektorganisation. Det sker genom flertalet utbildningsinitiativ där den nyutvecklade utbildningen Essential Project Management utgör basen i projektkunskap för den stora mängden medarbetare och chefer.

Utbildningarna designades för:

- Projektledare

- Projektdeltagare

- Styrgrupper

- Beställare

 

Vi tog kontakt med Toni Sigmundsson, en av de ansvariga för utbildningsinitiativet och projektkontorschef hos Uponor, för att fråga hur han har upplevt Mindset som partner och utbildningsleverantör.

Hur har relationen med Mindset fungerat?

Efter ett flertal år av samarbete så vet vi att Mindset har varit en bidragande faktor till den positiva utveckling vi ser inom vår projektkultur för att leda förändring i en traditionell industri och bransch. Nyligen utvecklade vi tillsammans en helt internt projektledningsutbildning ”Essential Project Management” som blev mycket uppskattad av såväl sponsorer som projektledare från många olika delar av organisationen och länder, med olika erfarenhet och kunskapsnivå av projekt. För oss är Mindset en professionell partner som vi känner oss trygga med och som känner till våra specifika behov. Vi ser denna professionalism även på konferenser och andra tillställningar där Mindset finns närvarande.

Hur har ni uppfattat det långsiktiga samarbetet med Mindset?

Mindset visar aktivt att de finns där tillgängliga för att supportera våra behov. De förväntar sig inte alltid att det ska skapas affärer utan bygger istället vidare på relationen. Om vi idag ser specifika behov inom projektledning så är Mindset den partner vi vänder oss till först och ofta kan vi direkt få en vägledning till en potentiell lösning även om inte Mindset kan leverera det efterfrågade behovet.

Mindset strävar efter samarbete och partnerskap - och att resultaten blir som förväntat, eller bättre. Hur har det fungerat?

Mindset söker aktivt ärlig feedback för att säkerställa resultat från deras tjänster. De hjälper oss även att hitta sätt att säkerställa effekterna av utbildning, inom vår egen organisation men främst hjälper de oss att skapa effekt på vår affär.

Vi har ”Ständig framgång för våra kunder” som en devis, och det är viktigt för oss att förmedla att vi levererar högkvalitativa och effektiva lösningar. Känner du att vi har levt upp till den devisen?

Absolut, alla våra medarbetare som varit i kontakt med Mindset är mycket nöjda över utbildningarna och tagit ansvar att skapa resultat genom att tillämpa den nya kunskapen.