Utbildning skapar värde först när önskvärda beteenden tillämpas i verksamheten. All forskning visar att det inte finns någon naturlig koppling mellan att veta och att göra.

Enkelt uttryckt så behövs en hel del stöd och pådrivande för att göra verklighet av goda intentioner. Ingenting händer av sig självt. Genom att använda världsledande forskning och erfarenhetsbaserade för hur prestationer utvecklas i verksamheten så har vi lyckats uppnå 100%-iga genomslag i våra lösningar.

Vi sätter igång processer som gör deltagaren förberedd och motiverad genom hela programmet. De olika momenten med teoripass, träningspass och tillämpning är noga planerade för att vara effektiva. I klassrummet tränar vi, inte läser