Du blir nöjd! Du får en återrapport till dig som beställare där vi följer upp insatsen och mäter mot ställda förväntningar. Vi är bland de bästa i världen på att göra skillnad – vi har papper på det!

Det finns mängder av statistikredskap för att utvärdera utbildning. De fungerar upp till en viss nivå. För att höja nivån använder vi vårt eget programstöd som gör beteenden synliga. Det ger hela utbildningsprogrammet ett större vridmoment.

Promote® – tillämpning som syns

Det som mäts blir gjort. Vårt eget programstöd Promote® synliggör beteenden på ett nytt, engagerande och tydligt sätt. Effekten blir också tydlig. Promote® bidrar till att höja nivån av lärtransfer i våra utbildningsprogram.