Webbinar

Så lyckas du med din försäljning virtuellt – Inspiration och konkreta tips!

Sällan har väl försäljning varit så viktigt och kritisk som just nu. I en tid där osäkerheten för många företag är ett faktum är även många inom yrket både osäkra på verktyg och hur det fungerar men också hur man ska nå ut när man inte ses fysiskt. Hur kan du som arbetar med försäljning se till att lyckas även när du bara kan träffa dina kunder virtuellt?

Kontinuerlig försäljning är avgörande för det optimala kassaflödet som är så i fokus idag. Många säljare känner sig osäkra och kan ofta dra sig för att använda de verktyg som finns tillgängliga för att optimera kundinteraktioner när fysiska besök inte längre är möjliga. Det finns många möjligheter som kan aktiveras nu när förutsättningarna har förändrats för försäljning som gör att upplevelsen blir bra om inte optimal. Tiden är ännu mer värdefull nu och tiden måste användas effektivt och ändamålsenligt av säljarna för sina egna resultat och på uppdrag av kunderna. Rätt kundvård i dessa tider kan skapa förutsättningar för att vara i optimal position när affärsförhållandena förbättras.

Under webbinaret kommer Eric bland annat tala om:

  • Öka förtroendet och modet att leda virtuella säljmöten
  • Upptäck fördelarna och hur du hanterar utmaningarna med att leda effektiva virtuella säljmöten
  • Hur du kan öva på att köra virtuella säljmöten som matchar och till och med överträffa resultatet när du besöker kunden

Vem bör delta?
Du som är involverad i säljmöten med kunder, både befintliga och nya.

Eric Odelfelt

Erics huvudfokus är utveckling av organisationer med mål för lönsam tillväxt. Eric arbetar tillsammans med Mindsets kunder för att utveckla och implementera behovsgrundade insatser för beteendeutveckling och resultat

Intresseanmälan

Webbinar: Så lyckas du med din försäljning virtuellt – Inspiration och konkreta tips!

Obligatorisk