Lösningar

Behålla och attrahera medarbetare

Rätt kompetens är avgörande för att konkurrera effektivt, driva innovation, attrahera talanger och säkerställa hållbar tillväxt. Kompetenta medarbetare bidrar till högre produktivitet, bättre kvalitet och större anpassningsförmåga.

Mindset tränar ledare i att förstå vilka kunskaper och förmågor som linjerar med strategin, hur medarbetare med olika bakgrund kan inkluderas och vara öppna för olika möjligheter till utveckling.

bg

Behålla och attrahera medarbetare

Medarbetare påverkar tillväxt

Medarbetare påverkar innovationskraft

Medarbetare påverkar lönsamhet

100%

Ledarskapets påverkan

Utmaningar

Kompetenta och engagerade medarbetare är kärnan i varje framgångsrik verksamhet. Utmaningen är att upprätthålla en arbetsmiljö som behåller dessa medarbetare och attraherar nya talanger. När en organisation inte kan erbjuda en sund arbetsplatskultur med inkluderande ledarskap och möjligheter för professionell utveckling så riskerar den att förlora kompetenta medarbetare till konkurrenter som kan erbjuda bättre möjligheter.

Risker

Förlusten av kompetenta medarbetare har långtgående konsekvenser. Dessa besitter den expertis och de insikter som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten samt identifiera och realisera tillväxtmöjligheter. Verksamhetens strategiska mål, utveckling och tillväxt riskeras.

Lösning

Mindset har utvecklingsprogram som syftar till att behålla och attrahera de kompetenser som är nödvändiga för verksamhetens framgång, de riktar sig till både ledare och medarbetare. Våra program fokuserar på en inkluderande arbetsmiljö och utveckling av såväl verksamhet som individer, de skapar en kultur där talanger trivs.

Lyssna inte på oss, låt våra kunder berätta

Större eller mindre, vi arbetar med företag precis som ditt. Läs om vad våra kunder har lyckats åstadkomma ihop med oss.

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Global närvaro med lokal anpassning

Ta en närmare titt på lösningar vi skapat för olika verksamheter utifrån deras utmaningar.

Vill du få kontakt med oss?