Lösningar

Transformation

Transformation innebär en fundamental förändring av verksamhetens strategi, processer och kultur för att hantera möjligheter eller utmaningar.
Mindset tränar ledare i att driva transformation genom att engagera alla nivåer i verksamheten, aktivt hantera friktioner, följa upp framsteg samt justera arbetssätt baserat på intern och extern feedback.

bg

Transformation

>70%

Av transformationer misslyckas

>27%

Av transformationer håller inte tidsramen

+66%

Kostnadsökning

100%

Ledarskapets påverkan

Utmaningar

Att transformera verksamhet är en komplex uppgift som medför många utmaningar och risker. Ett svagt eller oförberett ledarskap är den störst bidragande faktorn till misslyckade transformationsinitiativ. Motståndet i verksamheten är rotat i vanan att följa etablerade arbetssätt där nya arbetsformer och strategier leder till osäkerhet och minskat engagemang bland såväl ledare som medarbetare.

Risker

De flesta transformationer drabbas därför av förseningar, minskad produktivitet, ökade kostnader och i värsta fall kompetensflykt. Trots risker och kostnader är alternativet – att inte transformeras – ofta förknippat med ännu värre konsekvenser.

Lösning

Mindset genomför anpassade ledarutvecklingsprogram som utvecklar ett engagerat och effektivt ledarskap vilket ökar förändringstakten och vägleder verksamheten i transformation. Där förmågor till samsyn, samverkan och förändringledning bidrar till framgång.

Lyssna inte på oss, låt våra kunder berätta

Större eller mindre, vi arbetar med företag precis som ditt. Läs om vad våra kunder har lyckats åstadkomma ihop med oss.

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Global närvaro med lokal anpassning

Ta en närmare titt på lösningar vi skapat för olika verksamheter utifrån deras utmaningar.

Vill du få kontakt med oss?