Lösningar

Nya affärsmodeller

När en verksamhet förändrar sin strategi behöver ofta nya affärsmodeller etableras. Det öppnar ofta nya möjligheter och marknader, men innebär också risker och utmaningar.
Mindset tränar ledare i att bygga förtroende för det nya sättet att genomföra affärer och anpassa befintliga processer och strukturer till den nya affärsmodellen.

bg

Nya affärsmodeller

Nya affärsmodeller kräver stora investeringar

Kundrelationer prövas och kräver mer kraft

Försenade leveranser prövar tålamod och likviditet

50%

Ledarskapets påverkan, marknaden resten

Utmaningar

När en verksamhet ändrar sin strategi och inför nya affärsmodeller medföljer utmaningar i erbjudanden, leveranskanaler och kundinteraktioner. Det öppnar upp för nya möjligheter, men medför också risker.

Risker

Det finns risk för oro, misstro eller missförstånd bland såväl medarbetare och leverantörer som hos kunder. Detta kan leda till bland annat förseningar, bristande kvalitet och kundklagomål. Sammantaget finns det en risk för ekonomiska förluster och att seniora medarbetare behöver lägga mer tid på att hantera externa relationer.

Lösning

Mindset skräddarsyr ledarträningar som utvecklar en tydlig kommunikation, anpassar samarbetsstrukturer och skapar ett stödjande klimat där ledare kan minska risker och maximera fördelar. Genom detta kan nya affärsmodeller implementeras framgångsrikt för att främja tillväxt och innovation.

Lyssna inte på oss, låt våra kunder berätta

Större eller mindre, vi arbetar med företag precis som ditt. Läs om vad våra kunder har lyckats åstadkomma ihop med oss.

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Global närvaro med lokal anpassning

Ta en närmare titt på lösningar vi skapat för olika verksamheter utifrån deras utmaningar.

Vill du få kontakt med oss?