Om oss

Vår passion är att göra skillnad

Ständig framgång för våra kunder

Vi skapade Mindset för att göra skillnad. Vi utmanar en utbildningsbransch där man genomför kurser med tveksamt värde för individen och verksamheten. Vi har i samarbete med internationellt framstående forskare utvecklat lösningar på den utmaning som gäckat verksamheter i över hundra år – hur utbildningsinsatser leder till önskade resultat.

Vi tror på att ta fram kraften i organisationen genom anpassningsförmåga och samarbete i en ständigt föränderlig omvärld. Ledarskapsutveckling är bland det mest komplicerade och värdeskapande man kan göra, så vi tycker att det är värt att lägga både tid och kraft på att få det rätt. Våra koncept används av hundratals företag i över 30 länder för att skapa bestående resultat.

Vi ger råd och vägledning byggt på praktisk erfarenhet och evidensbaserad grund. Vi skapar ledarträningsprogram som gör skillnad.

Tar fram kraften i organisationer

Mindset har kapacitet att träna ledare och medarbetare i stor skala och mätbart etablera önskvärda beteenden som gör skillnad varje dag. Våra ledarträningar utvecklar ledarskapet i organisationer så att strategier får genomslag och medarbetare rätt förutsättningar att lyckas.

Evidensbaserad metodik

Mindsets metodik och arbetssätt baseras på ett nära samarbete med ett flertal internationellt framstående forskare såsom Donald Kirkpatrick, Kevin Ford och Robert Brinkerhoff, vars mångåriga och evidensbaserade forskning säkerställer att våra ledarutvecklingsinsatser uppnår önskat resultat.

Vår process

I vår process skapar vi tillsammans en tydlig verksamhetskoppling vilket ger högre engagemang och mätbar framgång. Deltagare påverkar sina verksamhetsresultat 5-6 gånger mer än i traditionella ledarutvecklingsprogram. Mindset medverkar i hela processen från att definiera, 
designa, genomföra insatser och mäta effekt.

Vision

Ständig framgång för våra kunder.

Mission

Vi ska (be)visa att bra utbildning ger bestående resultat. Vi ska förbättra världen, organisation för organisation, människa för människa.

Affärsidé

Mindset stärker stora organisationer och enskilda individer genom högkvalitativ, praktiskt orienterad och effektskapande ledarträning.

Värderingar

Mindsets värdegrund är kärnan i vår framgång och i våra relationer till kunder såväl som medarbetare. De fem värdeord som leder vår verksamhet och tillvägagångsätt är:

Mod | Ansvar | Vilja | Driv | Omtanke

Mindset Group - En bolagsgrupp med bred kompetens

Mindset Group består av ett antal företag som har en sak gemensamt: Att hjälpa organisationer ta fram kraften i verksamheten genom effektskapande insatser som leder till önskade beteendeförändringar och mätbara resultat.

Mindset – ledarutveckling som skapar bestående beteendeförändringar

Promote – lärplattform för L&D

Induction – onboarding för medarbetare och chefer

Avidity – mjukvaruutveckling av infrastruktur, applikationer och funktioner

MDI – lokal närvaro med ledarskaps- och säljutbildare i 21 länder

PMIdeas – utvecklar projektledare i världsklass

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?