Vår process

Ledarskapsträning som ger önskad effekt är ovanligare än du tror

Mindset skräddarsyr ledarskapsträningar för att uppnå önskade verksamhetsmål. I vår process skapar vi tillsammans en tydlig verksamhetskoppling för insatsen vilket ger högre engagemang och mätbar framgång. Deltagare i våra ledarskapsträningar påverkar sina verksamhetsresultat 5-6 gånger mer än de i traditionella ledarutvecklingsprogram.

3 saker som Mindset kombinerar för att stödja er framgång

Vad särskiljer oss?

Medarbetare

Stark kultur med högt engagerade medarbetare som fokuserar på er ständiga framgång.

Våra heltidsanställda konsulter säkerställer långsiktigt ansvarstagande och hög kvalitet.

Gedigen erfarenhet i utveckling av mjuka färdigheter som drar nytta av best-practice och undviker fallgropar.

Processer

Evidensbaserade tillvägagångssätt med prisbelönta resultat.

Byggda på 40+ års forskning på världsledande effektutvärderingsmodeller.

Forskning & Utveckling för att ta fram best-practice för önskad effekt och storskalig implementering.

Teknologi

Vi använder oss av moderna SaaS-lösningar med evidensbaserade metoder som driver önskade verksamhetsresultat.

Våra utbildningsprogram stödjer virtuella, hybrida och face-2-face-lösningar.

Kombinationerna är kraftfulla

Erfarna experter som använder bra teknologi

Genom att använda modern teknologi i kombination med erfarna medarbetare och evidensbaserade processer, skräddarsyr vi lösningar för hållbara beteendeförändringar.

Arbetssätt för att hantera storskaliga insatser

Vår teknologi och våra processer är byggda för att möjliggöra storskaliga insatser. Vi har stor erfarenhet av att genomföra en mängd samtidiga träningsprogram där vi driver progress, samlar in data för rapporter, analyserar resultat och föreslår kontinuerliga förbättringar. Vi genomför träningssessioner som förser interna resurser med arbetssätt och verktyg för framgång.

Processer för resultat

Kärnan i vår verksamhet är att uppmuntra och etablera de beteenden som stöder verksamhetens mål. Med stöd av modern teknologi och varsamt utformade metoder kan vi kontinuerligt följa och stimulera progress i realtid.

Promote® – a Game Changer

För att omsätta lärande till prestationer i vardagen räcker det inte enbart med bra utbildning.

Lärplattformen Promote

Promote är den digitala lärplattformen som binder ihop och driver alla delar som krävs för att skapa effektiva lärresor.

Processen från inlärning till prestation behöver stöd för att vara framgångsrik. I genomsnitt är det bara en av sex som skapar värde från en utbildning.

Utbildning är grunden, men att omsätta det i praktik kräver ytterligare stöd. Promote har skapats för att driva värde av utbildningsinsatser.

Lärplattformen Promote

Vår process i 7 steg ser ut så här

Vi ser till att ledare arbetar i linje med er strategi för att skapa önskade affärsresultat.

Steg 1 av 7

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Insikter, forskning och goda råd.

Vill du få kontakt med oss?