Lösningar

Etablera förändrade arbetssätt

När nya arbetssätt behöver införas, för att exempelvis möta nya kundkrav, affärsmodeller eller ledningsförhållanden, så har ledare en central roll.
Mindset tränar ledare i att engagera medarbetare i syftet och värdet av de nya arbetssätten, uppmuntra ägarskap för processer, inkludera medarbetare och eliminera hinder.

bg

Etablera förändrade arbetssätt

>32%

Etablera arbetssätt tar mer tid än förväntat

+80%

Kostar mer än budgeterat

-40%

Ökad ineffektivitet under etablering

100%

Ledarskapets påverkan

Utmaningar

Etablering av nya arbetssätt har en benägenhet att ta mer tid och kosta mer pengar än förväntat. Nya roller ska etableras och gamla mönster ska brytas.

Risker

Det finns en överhängande risk att produktivitet, kvalitet och kundnöjdhet påverkas negativt. När etablerandet drar ut på tiden ökar också kostnaderna.

Lösning

Forskning visar att ledarens förmåga till kommunikation, flexibilitet, engagemang, helhetssyn och hantering av motstånd har direkt effekt på en framgångsrik implementering.

Mindsets ledarträningar erbjuder beprövade lösningar som stöder både ledare och medarbetare i att hantera hinder och minimera risker som är förknippade med etablerandet av nya arbetssätt.

Lyssna inte på oss, låt våra kunder berätta

Större eller mindre, vi arbetar med företag precis som ditt. Läs om vad våra kunder har lyckats åstadkomma ihop med oss.

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Global närvaro med lokal anpassning

Ta en närmare titt på lösningar vi skapat för olika verksamheter utifrån deras utmaningar.

Vill du få kontakt med oss?