Lösningar

Ökad samverkan

En ökad interaktion skapar större effektivitet, innovation och lönsamhet. Integrerade och sammanhängande värdekedjor minskar redundans och ineffektivitet, förbättrar kundupplevelsen och snabbar på förändringar i affärsmiljön.

Mindset tränar ledare i att löpande utveckla arbetssätt, forma struktur och förbättra kommunikation.

bg

Ökad samverkan

20%

Ökad tidsåtgång för att kompensera brister i kommunikation

-60%

Friktioner skapar ineffektivitet

Unik expertis riskerar att förbises*

100%

Ledarskapets påverkan

Utmaningar

Ökad samverkan i en verksamhet leder till ökad effektivitet och innovation, men det medför också utmaningar i gemensamma arbetssätt samt komplexitet i verksamhetsprocesser. Mer tid behöver läggas på samordning och kommunikation, där otydliga beslutsmandat kan skapa friktioner och lägre ansvarskänsla.

Risker

När olikheter i arbetssätt inte hanteras blir de kostsamma i både tid och pengar. Komplexitet riskerar att driva kommunikationsrelaterade kostnader och minska produktivitet. Dessutom kan ett överdrivet fokus på samverkan leda till att unik expertis inte kommer fram.*

Lösning

Mindset erbjuder målinriktade ledarträningar som etablerar effektiv kommunikation och ansvarstagande. Genom att utveckla gemensamma arbetssätt, förbättra kommunikation och skapa balans mellan samarbete och individuell expertis, ökar chanserna för gemensamma framgångar, rejält!

* Fokusering på horisontell samverkan kan leda till att unik expertis hos en enskild eller en funktion försummas.

Lyssna inte på oss, låt våra kunder berätta

Större eller mindre, vi arbetar med företag precis som ditt. Läs om vad våra kunder har lyckats åstadkomma ihop med oss.

Mätbara resultat möjliggör ständiga förbättringar och skapar engagemang

Mindsets ledarutvecklingsprogram ger 5 gånger högre effekt än andra utbildningar.

0%

Av ledare utvecklar sina verksamhetsresultat

0%

Av ledare rapporterar hållbara prestationer över tid

0%

Av medarbetare får ökat engagemang

0

Mindsets Net Promoter Score (NPS)

Global närvaro med lokal anpassning

Ta en närmare titt på lösningar vi skapat för olika verksamheter utifrån deras utmaningar.

Vill du få kontakt med oss?