Case

GKN Aerospace Engines

GKN Aerospaces Engines strävar efter att vara den mest betrodda partnern i luften. Detta innebär att de stödjer sina kunder i att leverera säkra och hållbara framdrivningslösningar. Deras innovativa motorsystemlösningar ger betydande förbättringar av prestanda och bränsleförbrukning. På GKN Aerospace Engines arbetar cirka 4500 personer.

GKN Aerospaces Engines

GKN Aerospace Engines ville harmonisera sitt sätt att driva projekt och valde att både titta på utförande och styrning. En framgångsrik kombination.

Utbildningarna är viktiga ihop. De har olika syften.

Styrgruppen har ansvaret för att det ska göras rätt projekt. Detta måste vara kopplat till de strategiska målen. Samordnas med andra verksamheter, länder och affärsområden.

Projektledarens uppdrag är att göra projektet rätt. På rätt tid, kostnad, omfattning och kvalitet.

GKN Aerospace Engines har tagit fram en utbildning som är anpassad till det sättet som vi bedriver projekt på. Skräddarsydd till deras vardag. Alla projekt är olika men genom utbildning kan de hitta den nivån där det bringar värde att de driver projekt på samma sätt.

De som sitter i styrgrupp har fått en anpassad utbildning till det sätt som de styr projekt. GKN Aerospaces Engines projektkontor ville få dessa personer att jobba ännu smartare och gå från bra till bättre i styrning av projekt.

Fakta om lösningen

  • Ökad förståelse för projekt som arbetssätt
  • Ökad förståelse för hur projekt bör styras
  • Tydliga roller och ansvarsfördelning har etablerats.
  • Utbildningarna genomförs i Sverige, Norge och USA.

Want to know more about how we can help you?

Related Customer Cases & Solutions