Strategi, kultur och struktur – samverkar inte

Fallgrop #1:

Strategi

Strategi, kultur och struktur måste samverka för att organisationen skall må bra och nå sina långsiktiga mål. Strategin, kulturen och strukturen bör ses som kugghjul som vart och ett bör optimeras för att stötta resan mot att skapa det beteende som tar dig och din verksamhet i mål.

En effektiv och bra strategi är ingenting värd utan sin plan för hur den skall implementeras. Du behöver se till att applicera det ledarskap som krävs för att strategin skall nå full effekt.

Kulturen äter alltid upp strategin om du har brister i ledarskapet. Fina ideer och väl designade organisationer och processer blir verkningslösa om en negativ kultur får överhanden. Människors varje-dag-beteende och hur människor prioriterar utan påverkan av ledarskapet är det som styr utfallet och det krävs insatser för att säkerställa det framgångsrika beteendet och rätt prioriteringar.

Fallgrop 1 Mindset

En god kultur med beteenden som tydligt stödjer resan mot mål och ett väl fungerande praktiskt och inkluderande ledarskap, motarbetas av en struktur som inte är anpassad till verksamhetssyftet och målen. Strukturen behöver ge förutsättningar för medarbetarna att lyckas både i ledningsstruktur, organisation, resurser och system. Även här behöver det optimeras för att Strategi, Kultur och Struktur skall kunna samverka och ge draghjälp åt varandra i resan mot mål. För att lyckas behöver man alltså arbeta med alla tre parallellt och samtidigt. Det skall vara lätt att göra rätt. Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #1 – Strategi

Obligatorisk