Vi glömmer att alla tolkar strategin olika

Fallgrop #2

Vad ser du?

Vi är olika. Vi beter oss olika. Vi har olika perspektiv, vi lägger märket till olika saker och vi har olika saker med oss i vårt bagage. Lite förenklat kan man säga att organisationen ser fyra olika perspektiv när vi visar upp strategin.

Ett vanligt fel när man exempelvis tillämpar vad man kallar för ”Cascading” är att vid varje övergång mellan ledningsskikt så får man en ”översättning” av strategin där viktiga värden går missade. Värden, både i form av syfte, behov och utmaningar. De olika ledarna, i olika skikt men även på samma nivå i olika delar tenderar att tolka strategin väldigt olika. Alla får även lite olika prioriteringar vilket leder till att de till sina grupper presenterar och driver strategin på olika sätt.

Fallgrop 2 Mindset

För att illustrera – kopplat till kartbilden vi nämnt tidigare och vad 4 olika personer ser utifrån den:

  • Vissa ser bara hindren (de ser bara berg), varför strategin inte kommer att lyckas.
  • Vissa har tröttnat, är cyniska och är för blasé för att ens försöka se vägen framåt (de ser bara en sjö).
  • Vissa ser vägen, förstår hur vi ska ta oss framåt och det är de som har störst chans att faktiskt leverera på strategin (de utgör ca ⅕ av organisationen).
  • Slutligen har vi de som är nya i organisationen, eller som av någon annan anledning inte har förmågan att se strategin (de ser en skog), de vill gärna göra rätt men har inte riktigt förutsättningarna.

För att nå målen och få en dynamisk grupp är det bra att ha de olika synsätten och infallsvinklarna för att ta sig an de utmaningar organisationen står inför. Det behövs någon som stannar upp och ser över riskerna på samma sätt som den som behöver ett förtydligande eller direkt ser vägen.

Det är det 1 av 5 som faktiskt är förändringsbenägna tar till sig och GÖR någonting (de som ser vägen). Du behöver höja procentandelen på den samlade medarbetargruppen och för det krävs riktade insatser för att fånga upp alla medarbetares olika bild av strategin. Då kommer du lyckas bättre. Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er genom transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #2 – Kartbilden

Obligatorisk