Vi övervärderar effekten av information

Fallgrop #3

Vad ger effekt?

Vi övervärderar effekten av information. Det räcker inte med att informera om en ny strategi. Du behöver arbeta med den och implementera den för att få individerna att ta sig till ansvarstrappans högsta steg, nämligen just ansvar.

Är du den som har som uppgift att driva igenom en förändring i en organisation så är det lätt hänt att du betraktar ditt arbete som avslutat när du har informerat alla om förändringen. Men är du då säker på att du och dina medarbetare delar kartbilden? Du kanske gör en uppföljning där du kontrollerar att alla har förstått vad du sagt. Dock många har en tendens att “checka den boxen” och gå vidare till något annat. Känner du igen dig? Problemet med det är då har du bara tagit dig uppför de två första stegen i ansvarstrappan, som vi ser i illustrationen nedan. Det krävs utveckling genom förändrat beteende, kulturarbete och kanske strukturförändringar för att nå till en punkt där de enskilda medarbetarna tar ansvar för att genomföra förändringen och exekvera den beslutade strategin.

Fallgrop 3 Mindset

Vid införande av en förändring i organisationen skickar man ut information. Genom implementeringsprocessen kan man skapa förståelse. Om man jobbar vidare med ledarskapet kan man skapa acceptans inom organisationen. För att nå någon slags resultat behöver man sedan Engagemang, som i längden måste övergå i Ansvar.

Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #3 – Vad ger effekt

Obligatorisk