Ledarutvecklingen är inte praktiskt tillämpbar och driver inte mot affärsmålen

Fallgrop #5

Varför är ledarutvecklingen inte tillämpbar?

Ledarutvecklingen är inte alltid enkel att tillämpa på vardagen. Detsamma gäller företagets strategi. Roten till detta går ofta att spåra till att ledarutvecklingen inte i tillräckligt hög grad är kopplad till att exekvera strategin, som handlar om att uppnå affärsmål.

Fallgrop #5 Mindset

Ibland kan själva problemet vara att när en deltagare genomför en ledarskapsutbildning, är det inte förankrat med vilken effekt deltagaren själv och organisationen vill att utbildningen ska ge, utan för att det är “något man ska göra”. Det är ett mål i sig. I de fallen har man inte koll på om de färdigheter man förser sina ledare med är tillämpbar för organisationen, än mindre närmare ett verkställande av strategin. När sedan den enskilde får svårt att applicera sin nya kunskap på det dagliga arbetet, så blir det hela lätt bortkastat.

Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i er transformation för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #5 – Ledarutvecklingen

Obligatorisk