Olika ledarskikt i organisationen får olika budskap

Fallgrop #6:

Splittrad kartbild

Ledare på olika nivåer av organisationen får olika utbildningar, ibland till och med från olika utbildningsleverantörer.

Fallgrop #6 Mindset

Hur blir resultatet? Jo, resultatet blir att olika nivåer i organisationen får olika budskap, vilket leder till att man inte jobbar på samma sätt för att förverkliga strategin och att man använder olika språk när man kommunicerar kring mål och strategier ut i organisationen.

En organisation kan välja att accelerera effekten av ledarskapsutbildning genom att utbilda många på en gång. Problemet är att det finns många olika lager/nivåer där man får olika innehåll från olika leverantörer, betyder att man inte får någon kollektiv effekt. Organisationen får fortsatt olika perspektiv av kartbilden vi nämnde i fallgrop #1. Det skapas alltså olika språk och olika budskap på olika nivåer. Ta ett helhetsgrepp om ledarskapet och skapa en gemensam bottenplatta.

Vill du läsa om fler fallgropar? Här hittar du de 7 vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem.

Hur ser situationen ut för er organisation? På Mindset kan vi stötta er i transformationen för att lyckas nå era mål.

Intresseanmälan

Fallgrop #6 – Budskap

Obligatorisk